Õigusblogipostitus vandeadvokaat Siret Siilbek’ilt seltsingu teemal

31.12.2015

Vandeadvokaat Annika Vait’i õigusblogipostitus, kuidas kohtult ja töövaidluskomisjonilt saab taotleda ka tähtajalise töölepingu lõpetamist

31.12.2015

Vandeadvokaat Siret Siilbek’i õigusblogipostitus asjatundlikkuse põhimõttest

31.12.2015

Vandeadvokaat Annika Vait’i õigusblogipostitus töövaidlusega seotud õigusabikulude hüvitamisest

30.12.2015

Attorney-at-law Siret Siilbek will make a presentation at Ehituse Treff 2015 – this year’s top event in construction field.

03.11.2015

Vandeadvokaat Siret Siilbek’i esineb ettekandega aasta tippsündmusel Ehituse Treff 2015

03.11.2015

Seoses büroo laienemisega otsib ALTERNA oma tublisse töökollektiivi JURISTI JA ADVOKAATI

20.10.2015

Advokaadibüroo ALTERNA otsib oma kollektiivi SEKRETÄRI

20.10.2015

Attorney-at-law Siret Siilbek – The contractor must be notified about the defects in the work

19.10.2015

Puudustest töös tuleb töövõtjale teatada

19.10.2015

Attorney Annika Vait’s article in legal blog: when is it allowed to conclude a fixed-term employment contract?

14.10.2015

Vandeadvokaat Annika Vait’i õigusblogipostitus: millal on lubatud tähtajalise töölepingu sõlmimine?

14.10.2015

Law firm ALTERNA’s training of legal remedies regarding construction contracts is approaching

05.10.2015

Kätte on jõudmas Advokaadibüroo ALTERNA koolitus õiguskaitsevahenditest ehituslepingutes

05.10.2015

CEE Legal Matters: ALTERNA has successfully represented Eventus Ehitus

24.08.2015

CEE Legal Matters: ALTERNA on edukalt esindanud Eventus Ehitust

24.08.2015

At what point will the employment contract end, if the nullity of an extraordinary declaration of cancellation made by an employee is established?

06.08.2015

Mis hetkest lõppeb tööleping, kui töövaidlusorgan tuvastab töötaja poolt esitatud erakorralise ülesütlemise avalduse tühisuse?

06.08.2015

Attorney-at-law Siret Siilbek: new building code – the construction project

08.07.2015

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Uus ehitusseadustik – ehitusprojekt

08.07.2015

The principle of good faith also applies to employment relationships

29.06.2015

Hea usu põhimõte kehtib ka töösuhetes

29.06.2015

ALTERNA’s successful representation in the public procurement dispute of Pärnu Beach Stadium

04.06.2015

ALTERNA edukas esindus Pärnu Rannastaadioni riigihankevaidluses

04.06.2015

Law Firm ALTERNA welcomes a new colleague!

12.05.2015

Advokaadibüroo ALTERNA tervitab uut kolleegi!

12.05.2015

Law Firm ALTERNA shares practical advice in the workshop of construction contracts

11.05.2015

Advokaadibüroo ALTERNA jagab taas praktilisi nõuandeid ehituslepingute töötoas

05.05.2015

ALTERNA also received international recognition in the field of intellectual property, IT and telecommunications

21.04.2015

ALTERNA sai rahvusvahelise tunnustuse ka intellektuaalomandi-, IT- ja telekommunikatsiooniõiguse valdkondades

21.04.2015

International law firms’ evaluating publication Legal500 once again recognized ALTERNA’s business consulting and M&A field

16.04.2015

Rahvusvaheline väljaanne Legal500 tunnustas taaskord ALTERNA ärinõustamise ja M&A valdkonda

16.04.2015

ALTERNA´s article about the opportunities for the lessor to protect him/herself against a tick-lessee

27.03.2015

ALTERNA artikkel üürileandja võimalustest end puuküürniku eest kaitsta

27.03.2015

Advokaadibüroo ALTERNA otsib oma kollektiivi JURIIDILIST ASSISTENTI

03.03.2015

Advokaadibüroo ALTERNA ootab oma kollektiivi JURISTI PRAKTIKANTI

18.02.2015

Law Firm ALTERNA once again received an international acknowledgement

10.02.2015

Advokaadibüroo ALTERNA sai järjekordse rahvusvahelise tunnustuse

10.02.2015