ALTERNA vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek kirjutab ajakirja Director märtsi numbri lisas „Kinnisvara“ puuküürnikega seonduvatest probleemidest. Muuhulgas nendib ta, et mõnda aega tagasi palju poleemikat põhjustanud puuküürnike probleem ei ole seadusandlikul tasemel muutusi kaasa toonud.

Võlaõigusseadus kaitseb endiselt pigem üürniku huve ning seega on üürileandjal kehtivast seadusest ja kohtupraktikast tulenevalt suhteliselt piiratud võimalused oma õiguste kaitsmiseks. Puuküürnike probleem on endiselt aktuaalne, näiteks ilmuvad sageli puuküürnike lepingud välja vahetult enne kinnisasja omandamist (näiteks enampakkumist), olles väga üürnikusõbralike tingimustega. Puuküürnikest vabanemiseks on vastavalt asjaoludele võimalik näiteks üürniku võlgnevuse korral leping lõpetada maksekohustuse mittetäitmise tõttu, kusjuures tuleb arvestada, et üürileandjal alus lepingu ülesütlemiseks tekib üürnikupoolse kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasu maksmisega viivitamisel või võlgnevuse suurenemisel kolme kuu eest maksmisele kuuluva üüri või kõrvalkulude summani. Samuti võib tugineda üürilepingu tühisusele seoses selle vastuoluga heade kommetega. Eesti kohtupraktikast on võimalik tuua mitmeid näiteid, kus kohtud on lugenud tõendatuks, et üürileping on koostatud kuritahtlikul eesmärgil, et tekitada kahju uuele omanikule. Lisaks on võimalik kinnistu omandamise järgselt öelda leping üles omavajaduse tõttu (selleks on vajalikud üürileandja tõendatud vahetud ja aktuaalsed põhjused üürilepingu eseme kasutamiseks). Kui üürileping ei ole kehtiv (see on tühine või lõppenud), saab kohtu kaudu nõuda üürniku väljatõstmist, sh erandjuhtudel ka esialgse õiguskaitsena ehk juba kohtumenetluse ajal. Oma õiguste kaitsmiseks on vajalik korrektne ja õigeaegne asjaajamine.

Kokkuvõttes arvab Siret, et kehtiv üürilepingu regulatsioon vajaks massiliste kuritarvitamiste vältimiseks üle vaatamist ja asjakohastamist.

 

Täispikkuses artiklit on võimalik lugeda ajakirja Director märtsi numbri lisast „Kinnisvara“.

 

Teemaga seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole e-posti teel siret@alternalaw.ee või helistades +372 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee