Detsembrikuises õigusblogipostituses kirjutas Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Siret Siilbek sellest, kuidas ehitusettevõtjad osalevad äritegevuses sageli seltsingu kaudu.

Siret kirjutas, et ehitusettevõtjate seltsingu kaudu tegevus on levinud näiteks riigihankelepingutes, kus majanduslik ja kutsealane pädevus tagatakse mitme ettevõtja majandusnäitajatega. Pahatihti jäetakse aga omavaheline seltsingu (konsortsiumi) suhe reguleerimata ega teadvustata endale ka seadusest tulenevaid põhimõtteid. Nende mittetundmine võib tekitada hiljem olulisi probleeme.

Seltsing on isikute ühise eesmärgi saavutamiseks loodud erinevate isikute ühendus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik. Võlaõigusseaduse järgi kohustuvad seltsingulepinguga kaks või enam isikut (seltsinglased) tegutsema ühise eesmärgi saavutamiseks, aidates sellele kaasa lepinguga määratud viisil, eelkõige panuste tegemisega.

Oluline on meeles pidada, et seltsingu poolt võetud kohustuste eest vastutavad seltsinglased solidaarselt. Seetõttu peab seltsinglane olema valmis täitma kõik ühised kohustused võlausaldajate ees ka üksi. Seda enam on oluline omavaheline selge suhe. On oluline, et seltsinguna/konsortsiumina tegutsemise puhul oleks läbi mõeldud ja räägitud kasumi jagamise ja kahjumi katmise põhimõtted.

Siret tõi esile ka praktikas esinenud olukordi, kus omavahelise läbimõtlematu suhte tulemusena on kahjum jäetud ühele ning kasum teisele seltsinglasele, mis mõistagi mõjub vastavalt turgutavalt või laastavalt ka kummagi seltsinglase majandusnäitajatele.

Siret rõhutas, et lisaks seltsingu vara/kohustuste käsutamisele on muidugi mõista oluline reguleerida ka kummagi seltsinglase panused seltsingusse, sest seaduse kohaselt eeldatakse, et need on võrdsed. Kui see tegelikult nii ei ole, tuleks see ka fikseerida. Ka seltsingu lõppemisel toimuva likvideerimise käigus on panuste suurus äärmiselt oluline, sest likvideerimise käigus tagastatakse panused (seejuures ei tule hüvitist maksta panuse eest, mis seisnes teenuse osutamises ja eseme kasutusse andmises) ning kasum või kahjum jaotatakse proportsionaalselt panuse suurusega. Kui ei ole selge, milline on olnud kummagi partneri panus, on vaidlused seetõttu kerged tekkima. Omavaheliste suhete läbirääkimise tulemusena on neid võimalik aga ennetada.

 

Õigusblogipostitust on võimalik lugeda siit: http://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-seltsing

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole kontaktidel siret@alternalaw.ee või 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee