• Kohtulike ja kohtuväliste vaidluste lahendamine
  • Kinnisvara-, ehitus- ja planeerimisõigus
  • Riigihanked
Klienti on võimalik aidata ainult siis, kui osata teda kuulata ning temaga ühte keelt rääkida. Alles seejärel saab pakkuda parimat võimalikku lahendust.

Sireti juhtmõte nõustajana

Sireti professionaalne karjäär ja rahvusvahelised tunnustused:

2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015Rahvusvahelise väljaande Legal500 Recommended lawyer tunnustused

2021Eesti Advokatuuri Kutsesobivuskomisjoni liige

2014 – 2020Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni liige

2013Eesti Justiitsministeeriumi maksejõuetuse ekspertnõukogu liige

2012 – k.aAdvokaadibüroo ALTERNA, vandeadvokaat, partner

2009 – 2012Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, vandeadvokaat

2005 – 2009Advokaadibüroo Luberg & Päts, vandeadvokaat

2003 – 2005Pearu Õigusbüroo, jurist

2003Tartu Ülikool õigusteaduskond

Spetsialiseerumine ja kogemused:

Siret Siilbek on spetsialiseerunud kinnisvara, ehitusõiguse ja kohtumenetluse valdkondadele. Ta on nõustanud nii töövõtjaid kui tellijaid erinevaid keerukaid ehituslepinguid puudutavates vaidlustes. Samuti on Siret süvitsi huvitatud ka riigihankemenetlustest. Riigihankemenetluses esindab Siret hankijaid muu hulgas ka hangete korraldamisel ja läbiviimisel. Pakkujate nõustamisel aitab Siret koostada pakkumusdokumente, neid vajadusel ka registris esitada ning mõistagi ka hankemenetluses tekkivates vaidlustes. Ta astub lektorina üles nii ettevõtetesisestel kui avalikel koolitustel ja seminaridel.

Maailma suurim advokaadibüroode hindamise väljaanne Legal500 on Siretit personaalsete tunnustuste andmisel iseloomustanud läbi aastate kui väga täpset ja usaldusväärset advokaati, kelle juhitud tiim paistab silma just oma suurepäraste suhtlemisoskustega. Ka 2023. aastal pälvis Siret Legal500 tiitli Recommended Lawyer oma põhilises nõustamise valdkonnas – kohtuvaidluste valdkonnas.

Sireti puhul toodi välja, et tema erialane pädevus ja kogemus kohtuvaidluste valdkonnas, sealhulgas keeruliste õigusküsimuste lahendamisel, on märkimisväärsed. Lisaks toodi esile, et Siret suudab kiiresti kohaneda uute teemadega ning tema töövõimet töötada mitmekeelses ja erineva kultuurilise taustaga keskkonnas hinnati suurepäraseks.

Enne advokaadibüroo ALTERNA asutamist tegutses Siret kohtuadvokaadina advokaadibüroos Alvin Rödl & Partner (praegune Glikman, Alvin & Partnerid). Siret juhib advokaadibüroos ALTERNA kohtuvaidluste, kinnisvara ning ehitusõiguse valdkonda ning seisab riigihankemenetluste valdkonna arengu eest.

2021. aastal nimetati Siret Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmeks. Siret alustab tööd kutsesobivuskomisjoni liikmena 13.06.2021. a.

Valik Sireti tehtud töödest ning esindatud klientidest:

Ehituslepingute ja kinnisvara vallas on Siret esindanud erinevaid kliente nii kohtu- kui kohtuvälistes vaidlustes, sealhulgas näiteks:

  • Eventus Ehitus OÜ esindamine Pärnu Rannastaadioni rajakatte asendamist puudutavas vaidluses.
  • SIA “RBSSKALS Būvsabiedrība” Eesti filiaali esindamine kohtuvaidluses seoses ehituseelarve küsimustega, sh esindamine Riigikohtu menetluses.
  • Korteriühistu esindamine, sh Riigikohtu menetluses põhikirja kehtivuse ja majandamiskulude kandmise üle.
  • Mitmete ehitusettevõtete alltöövõtulepingute, peatöövõtulepingute, projekteerimislepingute ning materjalide tarnelepingute põhjade koostamine.

Riigihankemenetluses on Siret esindanud nii hankijaid ja pakkujaid:

  • e-Riigi Akadeemia Sihtasutuse nõustamine ja esindamine ligikaudu 100 riigihanke läbiviimisel toetamaks Ukraina, Moldova, Albaania, Montenegro, Armeenia, Kõrgõzstani ja Põhja-Makedoonia digipööret ja edendamaks nende e-valitsemise süsteeme.
  • Baltic Restaurants Estonia OÜ esindamine riigihankevaidlustes.
  • Eventus Ehitus OÜ esindamine Pärnu Rannastaadioni riigihankevaidluses, mis hõlmas küsimusi seoses pakkuja kvalifitseerimise ning kvalifitseerimistingimuste tõlgendamise üle.

Ülevaade Sireti viimase aja koolitustegevusest ning avaldatud artiklitest: