Advokaadibüroo ALTERNA jurist Kati Tamm astub lektorina üles 17. juunil 2014 toimuval Addenda koolitusfirma veebiseminaril „Mida ja kuidas võivad tervishoiuteenuse osutajad reklaamida.“ Seminaril käsitletakse eelkõige seda, kus, kuidas ja milliseid asjaolusid võivad tervisehoiuteenuse osutajad reklaamiseaduse kohaselt avaldada. Seejuures käsitletakse ka 20. aprillil jõustunud tervishoiuteenuse reklaami puudutavat seadusemuudatust.

 

Koolituselt saab lühiülevaate järgmistest teemadest:

  • Millise teabe avalikustamist käsitletakse reklaamina
  • Mis on tervishoiuteenuse reklaam
  • Millist teavet tohivad tervishoiuteenuse osutajad avalikustada ja milline peab avalikustatav teave olema
  • Kus tohib teavet avaldada
  • Kes teostab järelevalvet tervishoiuteenuse reklaami avalikustamise üle
  • Millised on tervishoiuteenuse reklaamikeelu rikkumise tagajärjed, sh võimalikud menetlused ja sanktsioonid

 

Koolitus toimub 17. juunil 2014 kell 11:00 – 12.00 veebikeskkonnas, mistõttu saab seda jälgida oma töökohal, kodus või mujal sobivas kohas. Registreerimine on avatud.

 

Täiendavat teavet koolituse kohta saab Addenda kodulehelt või pöördudes Kati poole e-posti teel kati@alternalaw.ee või helistades +372 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee