Sellel aastal väljastati märgis kokku 28 ettevõttele või organisatsioonile, sealhulgas tunnustati meie bürood hõbetaseme märgisega!

Vastutustundlik ettevõtlus tähendab ettevõtte majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulikku ja vabatahtlikku integreerimist ettevõtte igapäeva tegevusse, juhtimisse ning äristrateegiasse.

Hõbetaseme märgis näitab, et toimime jätkuvalt eesmärgile suunitletult, järjepidevalt, teadlikult ja süsteemselt, et panustada vastutustundlikkusse ettevõtlusesse ning tagamaks meie ettevõtte jätkusuutlikus. Meie büroo tiim teeb tihedalt koostööd, et olla vastutustundlik erinevates valdkondades, eelkõige looduskeskkond, sotsiaalne keskkond, töökeskkond kui ka turukeskkond.

Oleme saadud tunnustuse üle äärmiselt uhked ja tänulikud. Lubame, et jätkame oma töid ja tegemisi samamoodi ega jätta jonni, üritamaks vastutustundlikku ettevõtluse latti veelgi tõsta kui ka selle haaret laiendada – nii meie enda toredas väikeses ettevõttes kui ka ühiskonnas laiemalt.

Vaata millised Eesti ettevõtted sel aastal tunnustuse pälvisid: https://csr.ee/vef-jagas-vastutustundliku-ettevotluse-margised

Rohkem infot vastutustundlikust ettevõtlusest leiad siit: https://csr.ee/

Õnnitlused ka kõigile teistele märgiste saajatele!

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee