Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Annika Vait kirjutas viimastes õigusblogipostitustes töölähetusest ja töötasu maksmise tingimustest. ALTERNA partner ja vandeadvokaat Siret Siilbek aga autoriõigustest ja ehitise omaniku kohustustest.

Annika selgitas töölähetust käsitlevas postituses, et tööandjal on õigus saata töötaja töölähetusse, kuid seejuures tuleb arvestada seadusest tulenevate piirangutega. 

Esiteks ei või töötajat töölähetusse saata kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega. Seega kuni 30 järjestikuliseks kalendripäevaks saab tööandja töötaja lähetusse saata ühepoolselt, kuid sellest pikemaks ajaks saatmiseks tuleb juba töötajaga kokku leppida. Tõendamise seisukohalt soovitas Annika tööandjatel sõlmida vastav kokkulepe kas kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirja teel või sõnumeid vahetades kokku leppides). Lisaks tulenevad seadusest piirangud ka alaealise, raseda ja alla kolmeaastast või puudega last kasvatava töötaja töölähetusse saatmisele.

Nimetatud Annika õigusblogipostitused on täispikkuses leitavad siit: http://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-toolahetusse-saatmine ja http://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-tootasu-maksmise-tahtaeg

 

Siret kirjutas märtsikuises õigusblogipostituses autoriõigustest, keskendudes arhitektuuribüroo ning arhitekti vahelistele autoriõiguslikele suhetele.

Siret selgitas, et ehitise omaniku (arhitektibüroo kliendi) huviks on näiteks õigus otsustada selle üle, kas ja millal tulevikus ehitisele juurde- või ümberehitusi teha ning mõistagi soovivad nii arhitekt kui arhitektuuribüroo enamasti säilitada kontrolli loodud teose üle. Vastasel juhul võib kunagi loodud teos muutuda tundmatuseni ning seda arhitektile aktsepteerimatus suunas. Büroo saab õigused oma kliendile (ehitise omanikule) aga kasutamiseks anda vaid juhul ja sellises ulatuses, millises arhitektibüroo on arhitektidega sõlminud korrektsed lepingud neilt isiklike õiguste litsentside saamiseks. Seetõttu on korrektsete kokkulepete sõlmimine hädavajalik nii arhitektuuribüroole kui ka selle klientidele.

Oma viimases artiklis kirjutas Siret ehitusseadusest tulenevatest ehitise omaniku spetsiifilistest kohustustest. 

Sireti täispikkuses õigusblogipostitused on leitavad siit: http://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-autorioigus ja http://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-ehitise-omaniku-kohustused

 

 

Postitustega seotud küsimustega saab pöörduda Annika ja Sireti poole kirjutades neile aadressil annika@alternalaw.ee või siret@alternalaw.ee või helistades 680 6850.

 

Toredat lugemist ja ilusat kevade algust!

 

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee