Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Siret Siilbek kirjutas oma novembrikuu õigusblogipostituses leppetrahvist vahetähtaja ületamisel.

Siret käsitles hiljutist Riigikohtu lahendist tulenevat, kus töövõtja ja tellija vaidlesid vahetähtaegade ületamiselt arvestatud leppetrahvinõude õiguspärasuse üle. Nagu seda ka praktikas sageli juhtub, hoidis tellija töövõtjale viimaste arvete tasumisest kõrvale sellega, et esitas leppetrahvinõude ning tasaarvestas selle töövõtja tasunõudega.

Madalama astme kohtud leidsid, et vahetähtaegade ületamiselt arvestatud leppetrahv ei olnud kooskõlas hea usu põhimõttega, sest tellija teatas sellisest nõudest vahetult enne lõpptähtaja saabumist.

Riigikohtu lahend antud olukorra lahendamisel on oluline. Nimel leidis Riigikohus, et väited hea usu põhimõttega vastuolus olekust ei ole asjakohased. Nõude õiguspärasuse üle hindamisel tuleb üksnes vaadata seda, kas nõue on esitatud lepingus kokku lepitud tähtaja või kui sellist ei ole, siis mõistliku tähtaja jooksul. Loomulikult on lubatav ning teretulnud oma nõuetest võimalikult varajane teatamine. Samas on võlausaldajal õigus otsustada, kas, millal ja millises ulatuses ta endale kuuluvaid nõudeid realiseerib – niikaua, kui nõue on kooskõlas lepingu ja seaduse tingimustega. Mõistliku tähtaja jooksul esitatud nõue ei saa aga olla vastuolus hea usu põhimõttega. 

 

Blogipostitust saab lugeda siit http://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-leppetrahv-vahetahtaja-uletamisel 

Positusega seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole kontaktidel siret@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee