Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Annika Vait kirjutas oma veebruarikuuses õigusblogipostituses, mis saab töölepingutest ettevõtte üleminekul.

Annika märkis, et seoses Estonian Airi pankrotiga on meedias viimasel ajal palju räägitud ettevõtte ja töösuhete võimalikust üleminekust.

Annika viitas töölepingu seaduse (TLS) § 112 esimesele lõikele, mille kohaselt lähevad ettevõtte üleminekul töölepingud vastavalt võlaõigusseadusele muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale. Selline töölepingute nn automaatne üleminek toimub juhul, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust. TLS § 112 lõike 3 kohaselt on keelatud töölepingute ülesütlemine ettevõtte ülemineku tõttu.

Seega juhul kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust, ei saa ettevõtte üleminekule tuginedes töölepinguid lõpetada, need lähevad koos üleantava ettevõttega nö automaatselt kaasa. Selliseks üleminekuks töötaja nõusolek ega ka töölepingu muutmine vajalik ei ole (kui just ei soovita töölepingus muude tingimuste muutmist). Küll aga tuleks ettevõtte üleandjal ja omandajal järgida TLS §-s 113 sätestatud töötajate informeerimise ja konsulteerimise nõudeid.

Annika selgitas, et eeltoodust kehtib ka üks erand – vastavalt TLS § 112 lõikele 4, ei kohaldu eeltoodud sätted tööandja pankroti väljakuulutamisel.

 

Blogipostitust on võimalik lugeda siit: http://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-mis-saab-ettevotte-uleminekul-toolepingutest

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee  või 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee