ALTERNA vandeadvokaat ja partner Annika Vait ja jurist Kristena Paalmäe kirjutavad seekordses õigusblogipostituses töötajalt hüvitise nõudmise osas muutunud Riigikohtu praktikast.

Töölepingu seaduse (TLS) § 100 lõikes 5 on sätestatud: Kui tööandja või töötaja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud või kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel.

Viidatud sätte alusel saab töötaja nõuda tööandjalt hüvitise maksmist, kui tööandja teavitab töölepingu ülesütlemisest vähem aega ette. Kui aga töötaja teavitab vähem, on olukord teistsugune.

Varasema Riigikohtu praktika kohaselt (vt Riigikohtu 29. oktoobri 2012. a lahend 3-2-1-116-12) sai tööandja nõuda töötajalt TLS § 100 lg 5 alusel hüvitist töölepingu ülesütlemisest vähem ette teatamise eest.

Riigikohus on aga pärast nimetatud lahendi tegemist oma seisukohta muutnud, leides 15. aprillil 2015. a tsiviilasjas nr 3-2-1-126-14 tehtud otsuses, et TLS § 100 lg 5 ei anna ikkagi tööandjale õigust nõuda töötajalt hüvitisena töötasu ulatuses hüvitist, kui töötaja on lahkunud töölt enne etteteatamistähtaega.

Seega käesoleval hetkel on viimane Riigikohtu praktika selline, et tööandjad TLS § 100 lg 5 alusel töötajatelt hüvitist nõuda ei saa.

Täismahus blogipostitust saab lugeda siit: http://addenda.ee/muutunud-riigikohtu-praktika

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika või Kristena poole kontaktidel annika@alternalaw.ee või kristena@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee