1. augustil 2018. a jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus, mis peaks füüsilistel isikutel tulu deklareerimist lihtsustama ja maksudistsipliini parandama, kuid ALTERNA vandeadvokaadi ja partneri Annika hinnangul ei pruugi see praktikas isikute maksukäitumist siiski olulisel määral mõjutada.

Uuest aastast jõustuva seaduse lihtsustatud maksustamise võimaluse kasutamiseks tuleb avada krediidiasutuses eraldi ettevõtluskonto. Sellelt hakkab maksude arvestus ja tasumine toimuma automaatselt. 

Esmapilgul käepärase ettevõtluskonto kasutuselevõtu juures puudub aga põhjus liigseks entusiasmiks, kuivõrd Annika sõnul on ettevõtluskonto kasutamisel ka miinuseid, mida peaks enne konto kasutuselevõttu hoolikalt kaaluma. Nimelt näeb uus seadus ette, et füüsilised isikud, kes osutavad teenust või võõrandavad kaupa, ei saa ettevõtluskontole laekunud summadelt ettevõtluse tarbeks tehtud kulutusi maha arvata. Ettevõtluskonto kasutamist võib pärssida ka maksumäärade erinevus ja ärisuhetes juriidiliste isikutega toimuv topeltmaksustamine.

Kuigi uuest maksustamise võimalusest ollakse küll teatud määral teadlikud, rõhutab Annika, et sellist lihtsustatud korda saavad tegelikult rakendama hakata ainult füüsilised isikud. Äriühingud selle seaduse sihtgruppi ei kuulu.  

Täismahus artiklit on võimalik lugeda ajakirjast Raamatupidamisuudised (5/2017). 

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee