Eesti Advokatuuri juhatus nimetas ka järgmiseks ametiajaks vandeadvokaat Siret Siilbeki maksejõuetusõiguse komisjoni liikmeks ja vandeadvokaat Annika Vait’i äriõiguse komisjoni liikmeks.

Eesti Advokatuuri komisjonide eesmärgiks on Advokatuuri organite ja liikmete abistamine ja nõustamine konkreetse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes. Komisjonid analüüsivad seadusandlust ja õiguspraktikat ning koostavad muudatusettepanekuid. Komisjonid võivad avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Maksejõuetusõiguse komisjon, kuhu kuulub ALTERNA vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek, tegeleb maksejõuetusõiguse valdkondades õigusloome ja -praktika analüüsimise ja ettepanekute koostamisega seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks. Samuti annab komisjon omal algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel hinnanguid komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes, või osutab maksejõuetusõiguse valdkonnas abi Advokatuuri juhatusele. Komisjon osaleb käimasolevas maksejõuetusõiguse reformis, aidates kaasa uue pankrotiseaduse väljakujunemisele.

ALTERNA vandeadvokaat ja partner Annika Vait jätkab tööd äriõiguse komisjonis. Äriõiguse komisjon tegeleb äri- ja konkurentsiõiguse valdkondades õigusloome ja ‑praktika analüüsi ning seadusloome muudatusettepanekute tegemisega. Komisjoni kaudu osaleb Annika Vait ka Eesti õigusloome kujundamisel ka äriõiguse reformis. Lisaks tegeleb äriõiguse komisjon hinnangute andmisega, abi osutamisega Advokatuuri juhatusele ja Advokatuuri esindamisega komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes.

Rohkem informatsiooni leiab Eesti Advokatuuri kodulehelt https://advokatuur.ee/est/avaleht või võttes e-posti teel ühendust Siretiga aadressil siret@alternalaw.ee või Annikaga aadressil annika@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee