Sageli tekitab töövõtulepingulistes suhetes segadust küsimus, kui kaua saab tellija töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda.

Aegumine on õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaja) jooksul. Kui nõue ei ole aegumistähtaja jooksul esitatud, siis võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Siret selgitab ehitusõiguse teemalises blogipostituses, et nõude täitmine on lubatav, aga kui kohustatud isik soovib, võib ta täitmisest keelduda. Seetõttu kohaldab ka kohus aegumist ainult siis, kui kohustatud isik seda ise taotleb.

Nõuete aegumistähtaeg töövõtulepingutes algab töö valmimisest või selle vastuvõtmisest. Ehituslepingute puhul on tavaks töö vastuvõtmine aktiga, mistõttu algab nõude aegumine tavaliselt töö vastuvõtmisest. Juhul, kui töövõtja teeb puuduste kõrvaldamiseks uue töö või kõrvaldab puudused, algab ka uue töö või kõrvaldatud puuduste aegumistähtaeg uuesti.

Täismahus blogipostitust saad lugeda siit: http://www.rmp.ee/ettevotlus/kasulik/ehituse-toovotulepingust-tulenevate-nouete-aegumine-2018-04-02

Postitustega seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole kontaktidel siret@alternalaw.ee

või helistades numbril 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee