Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaadi ja partneri Siret Siilbeki õigusblogipostitustest leiab selgitusi nii vääramatu jõu kohta ehituslepingutes, ehituse garantii olemuse ja garantiile vastuväidete esitamise kui ka projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumise kohta.

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu tekkis küsimusi vääramatu jõu kohaldamisest ehituslepingutes. Siret selgitab, et mitte igasugune vääramatu jõu asjaolu ei vabanda lepingu rikkumist, vaid üksnes selline, mis ka tegelikkuses lepingu täitmist objektiivselt takistab. Selle kohta, kas nakkushaiguse leviku piiramine võib olla vääramatuks jõuks, mis vabandab lepingu rikkumist, loe lähemalt siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-vaaramatu-joud-ehituslepingutes

Alates 2015. aastast, mil jõustus uus ehitusseadustik, ei ole tellija enam kaitstud seadusest tuleneva ehitise garantiiga. Seetõttu on oluline ehituse töövõtulepingutes garantii tingimustes kokku leppida. Siret selgitab garantii õiguslikku olemust ja jagab väärt nõuandeid garantiilepingu koostamise kohta. Loe lähemalt siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-garantii-olemus

Garantii puhul on sageli eriarvamusi tekitavaks küsimuseks see, kuidas edukalt garantii realiseerimist takistada. Siret selgitab, et garantiile võib esitada eelkõige garantiist endast tulenevaid vastuväiteid või esitada vastuväide garantii kuritarvitamise kohta. Selle kohta, millised on tavaliselt võimalikud vastuväited ning kuidas tõendada garantii kuritarvitamist, loe lähemalt siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-garantii-vastuvaited

Kevadiste õigusblogipostituste hulgas kirjutab Siret ka projekteerimislepingute teemal – täpsemalt projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumisest. Kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis näeb seadus ette viieaastase aegumistähtaja. Siret selgitab, kuidas viieaastast aegumistähtaega arvestada. Loe lähemalt siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-projekteerija-vastu-esitatavate-nouete-aegumine.

Postitustega seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole e-posti teel siret@alternalaw.ee või helistades +372 680 6850.

Head lugemist!                          

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee