ALTERNA partner Annika Vait astub lektorina üles 30. oktoobril toimuval tööõiguse aastakonverentsil. Tegemist on Tallinna Konverentside poolt korraldatava tööõiguse aktuaalsetele probleemidele keskenduva konverentsiga.

Konverentsil räägitakse aktuaalsetest teemadest viies erinevas valdkonnas. Esimesena käsitletakse töölepingu sõlmimisega seonduvat, mille raames teevad ettekanded nii konverentsi moderaator Tartu Ülikooli õigusteaduste doktor Gaabriel Tavits kui ALTERNA partner Annika Vait. Käsitletakse töölepingule kohaldatavat õigust välisriigis töötamise korral  (Gaabriel Tavits ettekanne) ning räägitakse töölepingu kirjalikult vormistamise tähtsusest (Annika Vait ettekanne).

Lisaks tulevad konverentsil erinevate lektorite poolt käsitlemisele aktuaalsed teemad seoses töötaja kohustuste ja vastutusega,  töö-ja puhkeajaga, töötasu ning ka töölepingu lõpetamisega. Täpsema teabe, sh osalemise tingimused, on kättesaadavad: Tööõiguse aastakonverents: Aktuaalsed probleemid tööõiguses.

Konverentsiga seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee või 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee