Meie büroojuht Kätlin vastutab advokaadibüroo igapäevase sujuva toimimise eest, haldab büroo dokumentatsiooni ning hoolitseb tõhusa teabevahetuse eest nii büroo siseselt kui ka väliselt. Kätlin korraldab meie koostööd erinevate koostööpartneritega ning meie meeskonna ühistegevusi. Ta suhtleb eesti ja inglise keeles.

Kätlin on lõpetanud TTÜ Tallinna Kolledžis majandusarvestuse eriala ning töötanud finantsspetsialistina eraettevõttes. Lisaks omab varasemat kogemust kohtutäituri büroos, kus peamisteks ülesanneteks oli täitemenetlusega seotud menetlustoimingute teostamine.

Oma olemuselt on Kätlin avatud, vahetu ning empaatiline inimene, kelle jaoks on hea meeskonnatöö ning suhtlus ladusa õigusteenuse osutamise tagamiseks esmatähtis.