• Reklaamiõigus
  • Kohtulike ja kohtuväliste vaidluste lahendamine
  • Haldus- ja väärteomenetlused
  • Intellektuaalomand

Kati professionaalne karjäär ja rahvusvahelised tunnustused:

2015, 2016, 2020Rahvusvahelise väljaande Legal500 Recommended lawyer tunnustused

2014 oktooberAdvokaadibüroo ALTERNA, advokaat

2014Advokaadibüroo ALTERNA, jurist

2013 - 2014Tarbijakaitseamet, turismi- ja reklaamitalituse jurist

2012 - 2013Tanel Melk & Partnes Law Firm OÜ, vanemjurist

2009 - 2012Hema Õigusbüroo OÜ, jurist

2009 suvipraktika Põhja Ringkonnaprokuratuuris

2012Tartu Ülikooli Õigusteaduskond

Spetsialiseerumine ja kogemused:

Kati Tamm on spetsialiseerunud reklaamiõigusele ning kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele. Enne advokaadibürooga ALTERNA liitumist töötas Kati Tarbijakaitseametis, kus ta põhilisteks tegevusvaldkondadeks olidki reklaamiõigus ning haldus- ja väärteomenetlused. Lisaks reklaamiõigusele ning vaidluste lahendamisele tunneb Kati sügavat huvi ka intellektuaalomandi õiguse vastu. Seetõttu spetsialiseerub Kati täiendavalt ka intellektuaalse omandi õigusele, milles pälvis ta 2015, 2016 ja 2020 aastal ka maailma suurima advokaadibüroode hindamise väljaande Legal500 tunnustused.

Kati on viinud läbi erinevaid reklaamiõigusega seotud menetlusi ning nõustanud ettevõtjaid erinevates reklaamiõigusalastes küsimustes. Lisaks on tal varasemast ajast ka õigusbüroodes juristi ja vanemjuristina töötamise kogemus.

Valik Kati tehtud töödest:

  • Esindamine Riigikohtus seoses e-hääletamise vastase reklaamkampaania väärteomenetlusega.
  • Esindamine kohtumenetlustes seoses meedias ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud kahju hüvitamiste ning ebaõigete andmete ümberlükkamiste nõuetes.
  • Nõustamine PRIA poolsel toetuse vähendamise haldusvaidluses.

Ülevaade Kati viimase aja koolitustegevusest ja avaldatud artiklitest: