• Ärinõustamine.
 • Omandamised, ühinemised ja ülevõtmised
 • Võla- ja tööõigus
Koostöö erinevate nõustajate vahel on kvaliteetse õigusteenuse võti – vaid taoliselt tekib lõpptulemusena kliendi jaoks terviklik lahendus.

Annika juhtmõte nõustajana

Annika professionaalne karjäär ja rahvusvahelised tunnustused:

2023Rahvusvahelise väljaande Legal500 Leading individual tunnustus

2023Rahvusvahelise väljaande Legal500 Recommended lawyer tunnustus

2016 - 2018 Rahvusvahelise väljaande Legal500 Leading individual tunnustus

2013 - 2021Rahvusvahelise väljaande Legal500 Recommended lawyer tunnustused

2013 – k.aEesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige

2012 – k.aAdvokaadibüroo ALTERNA, vandeadvokaat, partner

2007 – 2012Advokaadibüroo Glikman & Partnerid, vandeadvokaat, tehingute ja ühinguõiguse valdkonna juht

2009Praktika Londoni advokaadibüroos Pinset & Masons

2004 – 2007BIGBANK, vanemjurist

2004Tartu Ülikooli õigusteaduskond

“Overall, the team working in ALTERNA is always ready to help. The communication with them is very easy, as they are creative, adaptable, and empathetic. They focus on the clients goals dedicate to achieve it.”

Legal 500

Spetsialiseerumine ja kogemused

Annika Vait on spetsialiseerunud tööõigusele ja ärinõustamisele. Ta tegeleb eelkõige ärilepingute ja ühinguõiguslike küsimustega, sh nii äris jooksvalt tekkivate juriidiliste küsimuste lahendamise kui ka M&A ja finantseerimistehingute nõustamisega. Annika on ka Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige ja Ettevõtja Käsiraamatu üks kaasautoritest. Maailma suurim advokaadibüroode hindamise väljaanne Legal500 on alates 2015. aastast tunnustanud Annikat kui kõrgelt hinnatud ärinõustamise ja tehingute eksperti, tõstes esile, et Annika on klientide hinnangul haruldane pärl, kes näeb alati laiemat pilti ning oskab riske hinnata ja maandada. Selles valdkonnas astub Annika lektorina üles ka koolitustel ja konverentsidel.

Lisaks on Annika mitmetel aastatel pälvinud Legal500 tunnustuse ka intellektuaalse omandi, IT ja telekommunikatsiooni valdkonnas ning kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas. Eraldi esiletõstmist väärib neljal aastal Annikale omistatud Leading individual tiitel ärinõustamise ja M&A valdkonnas. Selle tiitliga on Annikat tunnustatud ühe kõrgelt hinnatuima ärinõustamise ja tehingute eksperdina Eestis.

Enne advokaadibüroo ALTERNA asutamist oli Annika Vait tehingute ja ühinguõiguse valdkonna juht advokaadibüroos Glikman & Partnerid (praegune Glikman, Alvin & Partnerid). Annika Vait juhib advokaadibüroos ALTERNA ärinõustamise ning M&A tehingute valdkonda.

Valik Annika tehtud töödest ning nõustatud projektidest:

 • Eesti ühe suurima eksportija nõustamine eelkõige äriõiguse, intellektuaalse omandi, andmekaitse ja lepinguõiguse valdkondades. Nõustamine hõlmab nii igapäevases äritegevuses tõusetuvate õigusküsimuste lahendamist kui ka nõustamist mahukates ja unikaalsetes projektides, muu hulgas üle 93 000 000-eurose projektiga seotud töövõtulepingute paketi läbirääkimistel ja sõlmimisel.
 • Edukas esindus Riigikohtus äriõiguslikus vaidluses Nõo Lihatööstus AS-iga, mis päädis Eesti väikeaktsionäride õigustes pretsedentiloova Riigikohtu lahendiga.
 • Soome suurimaid ehitusettevõtjaid koondava ehitusettevõtjate liidu nõustamine seoses teenuste paketi piiriülese laienemisega.
 • Rahvusvahelise puiduekspordi kontserni igapäevane õigusnõustamine eelkõige äriõiguse ja lepinguõiguse valdkondades, samuti igapäevases äritegevuses tõusetuvate õigusküsimuste lahendamisel.
 • Õigusnõustamine seoses ühingute ühinemiste, ümberkujundamiste, jagunemiste ning kapitali muutmistega, muu hulgas üle 800 000 euro võrra kapitali suurendamise tehingus ning kontsernisisestel restruktureerimistel.
 • G-Stari, ICONi ning Terranova kauplusteketti opereerivate ettevõtete igapäevane ärinõustamine, sh ärilepingute ja tööõiguslikes küsimustes.
 • Eesti ühe suurima toiduainetööstuse kontserni ärinõustamine, sh ühinguõiguslikes ja aktsionäride õigusi puudutavates  küsimustes ning aktsiate ja varadega seotud tehingutes.
 • Zavod BBDO OÜ nõustamine ärilepinguid puudutavates ning tööõiguslikes küsimustes.
 • Tulundusühistute nõustamine PRIA-lt toetuse taotlemisel, sh seotud lepinguliste suhete reguleerimine.

Ülevaade Annika viimase aja koolitustegevustest ja avaldatud artiklitest:

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Riigikohtu lahend töölepingueelsete läbirääkimiste pidamisest

kaasautor Kristena Paalmäe

19.01.2022

Inimõigused Eestis 2020-2021

Piinamise, ebainimlikult või alandavalt kohtlemise ja karistamise keeld

kaasautor Kristena Paalmäe

10.12.2021

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Haiguspäevade hüvitamise kord perioodil 1.01.2021 – 30.04.2021

22.01.2021

Addenda koolitusfirma veebiseminar

Kõige olulisem viiviste ja leppetrahvide nõudmisest

24.11.2020

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

16.11.2020

Addenda koolitusfirma veebiseminar

Võlgade sissenõudmine enne kohtusse pöördumist

28.10.2020

Artikkel Delfi Ärilehes

Lennufima tühistab reisi – millised on reisija õigused: kas pileti maksumus hüvitatakse?

kaasautor Kristena Paalmäe

19.10.2020

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

EAS-ilt saab taotleda kriisikahjude osalist hüvitamist

kaasautor Kristena Paalmäe

13.05.2020

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Töötukassalt töötasu hüvitise taotlemisest ja töötasu ajutisest vähendamisest

17.04.2020

Ärilehe artikkel

Koondamise ABC – mis reegleid tuleb järgida ja kuidas erineb kollektiivne koondamine tavalisest

26.03.2020

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Riigikohus selgitas tööõnnetuse kindlaks tegemise korda

04.02.2020

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Kaugtöötaja töötervishoiu ja -ohutuse juhis

kaasautor Kristena Paalmäe

04.10.2019

Intervjuu väljaandele CEE Legal Matters

1. juulil 2019 jõustunud olulisemad seadusemuudatused, poliitilised muudatused ning pooleliolevad äri- ja maksujõetusõiguse revisjonid

05.07.2019

Kaasjuhendaja Kristena Paalmäe magistritöös mis pälvis Justiitsministeeriumi 2019. aasta teadustööde konkursil III koha.

Andmete ülekandmise õigus isikuandmete kaitse üldmääruses.

juhendaja dr. iur. Mario Rosentau, kaasjuhendaja mag. iur. Annika Vait

29.05.2019

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Ettevõtjaportaalis ühingut asutades saab ühtlasi registreerida ka töötajad ja käibemaksukohustuse

15.05.2019

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Uuendatud isikuandmete töötleja üldjuhend

11.04.2019

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Koondamisel maksmisele kuuluvad nn koondamise hüvitised

18.02.2019

Addenda koolitusfirma blogiartikkel

Kellel on koondamise korral tööle jäämise eelisõigus?

22.01.2019