Advokaadibüroo ALTERNA jurist Kati Tamm kommenteeris Delfi ärilehele 20. aprillil jõustunud reklaamiseaduse muudatust, mis lubab lisaks varasemalt seaduses ammendavalt loetletud asjaoludele avaldada ka tervishoiuteenuste hindasid.

Kati hinnangul on tegemist positiivset mõju omava seaduse muudatusega. Seda nii tervishoiuteenuste osutajate omavahelise konkurentsi kui ka tarbijate informeerituse ja teadlikkuse osas. Täispikkuses artiklit saab lugeda siit: Tervishoiuteenuste hindade avaldamine sai äsja loa.

Kati on spetsialiseerunud reklaamiõigusele, kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele ning intellektuaalomandi õigusele. Enne ALTERNAga liitumist töötas ta Tarbijakaitseametis, kus ta põhilisteks tegevusvaldkondadeks olidki reklaamiõigus ning haldus- ja väärteomenetlused.

Teemaga seotud küsimustega saab pöörduda Kati poole e-posti teel kati@alternalaw.ee või helistades +372 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee