ALTERNA advokaadid pakuvad kõrgel tasemel õigusteenust restruktureerimise ja maksejõuetusmenetluste valdkonnas. Esindame võlausaldajaid, võlgnikke, juhatuse liikmeid, aktsionäre ning teisi huvigruppe restruktureerimis- ja maksejõuetusasjade kõigis aspektides, otsides parimaid lahendusi nii kohtumenetlustes kui ka kohtuväliselt. Meie eesmärgiks on olla ettevõttele partneriks ajutise maksevõimetuse ületamise kava väljatöötamisel ja elluviimisel ning teisalt pakkuda võlausaldajale abi enda huvide edukaks kaitseks.

ALTERNA advokaadid on abistanud ka finantsinstitutsioone erinevates pankrotiga seotud küsimustes, näiteks võlgnike vastu pankrotiavalduse esitamisel, ajutise halduri nimetamisel ja pankroti väljakuulutamisel. Samuti tegutsevad ALTERNA advokaadid pankrotitoimkonna liikmetena. Valdkonna eest vastutav ALTERNA partner Siret Siilbek kuulub Justiitsministeeriumi juures tegutsevasse Maksejõuetusõiguse Ekspertnõukogusse, Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjoni ning osaleb valdkonna seadusloomes.

ALTERNA advokaadite põhilised tegevusvaldkonnad on järgmised:

  • võlgade ümberkujundamine ja sissenõudmine;
  • pankrotistunud isikute, ühingute ja juhatuse liikmete vastu esitatud nõuete analüüsimine, esitamine ja kaitsmine;
  • varade omandamine restruktureeritavatest äriühingutest ja pankrotivarade hulgast;
  • makseraskustes ettevõtete taaskapitaliseerimise, ostmise ja müügi rahastamise nõustamine;
  • maksejõuetusmenetlustega seotud kohtuvaidlused.

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest:

  • Zelluloosi Kinnisvara OÜ esindamine Total Inkasso OÜ pankrotimenetluses, sh nõuete kaitsmisel;
  • Kinnisvarahaldusega tegelevate ettevõtete esindamine üürnike pankrotimenetluses, sh üürileandja pandiõiguse realiseerimine;
  • Pankrotihaldurite esindamine võõrandatud aktsiate ja mitmekordselt võõrandatud vallasvara tagasivõitmise üle peetavas vaidluses;
  • Võlgnike juhatuse liikmete esindamine ja nõustamine vastutusotsusemenetluses ning vastutusotsuste vaidlustamisel.