ALTERNA nõustab kliente maksualaste aspektide arvestamisel tehingute tegemisel ja struktureerimisel, aga ka maksuvaidlustes.

Peame vajalikuks sageli enda juhitavatesse projektidesse kaasata meie maksuõigusega tegelevad advokaadid, kuna maksualaseid nüansse tuleb arvestada peaaegu kõigi lepingute sõlmimisel ning seda nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil, samuti paljudes jooksvas äritegevuses tekkivate õigusküsimuste lahendamisel.

Lisaks tavapärastele maksuvaidlustele esindab ja nõustab ALTERNA ka juhatuse liikmeid nende vastu suunatud vastutusmenetlustes ja vastutusotsuste vaidlustamisel.

ALTERNA on muuhulgas teinud koostööd ühe Eesti suurima maksu- ja raamatupidamise uudistele keskendunud majandusajakirjaga Raamatupidamisuudised (RUP).

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest:

  • Suuremates ja keerulisemates äri- ja võlaõiguslikes tehingutes maksuõiguslike aspektide analüüsid ja sõlmitavate kokkulepete nõustamine;
  • Juhatuse liikmete nõustamised seoses maksuõiguslike küsimuste ja vastutusmenetlustega;
  • Ettevõtete nõustamine äritegevuses tekkivate maksuõiguslike küsimuste lahendamisel;
  • Osaühingu esindamine Riigikohtus vaidluses väidetava käibemaksupettuse üle;
  • Kliendi nõustamine mahukas tolliõiguse alases vaidluses seoses imporditava kauba õige klassifitseerimisega;
  • Juhatuse liikme esindamine Riigikohtus vaidluses talle tehtud vastutusotsuse üle;
  • Piiriülese tööjõu rentimisega kaasnevate maksuõiguse küsimuste analüüs, mille asjaolud hõlmasid kolme erineva riigi õiguse kokkupuutumust. Seetõttu hõlmas projekt lisaks Eesti siseriikliku õiguse analüüsile ja koostööle välisriigi advokaadibürooga ka Euroopa Liidu aktide ja riikide vaheliste lepingute analüüsi ning selle pinnalt ka kliendi nõustamist ärimudeli ja sellega kaasnevate lepinguliste suhete paika panemisel;
  • Rahvusvahelisele ettevõttele dividendide maksustamise õigusaktide muudatuste analüüsi ja ülevaate koostamine.