ALTERNA esindab oma kliente kriminaal- ja väärteomenetlustes. Lisaks kaitseülesannete täitmisele esindame menetlustes ka kannatanuid, tsiviilhagejaid ja -kostjaid. Meie peamisteks klientideks on olnud äriühingud, kuid kaitseme ka füüsiliste isikute huve.

Leiame, et peame pakkuma kliendile tuge nii eduka äritegevuse perioodil kui ka ajahetkel, kui üks otsus võib muuta isiku või ettevõtte elu ning funktsioneerimist.

ALTERNA advokaadid nõustavad karistusõiguse ja kriminaalmenetluse valdkonnas muuhulgas:

  • Karistusõigus (sh majandus-, maksu- ja ametialased kuriteod);
  • Väärteo- ja kriminaalmenetlus;
  • Kannatanute, tsiviilhagejate ja -kostjate esindamine kriminaalmenetluses;
  • Esindus ja menetlusdokumentide koostamine Euroopa Inimõiguste Kohtule.

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest:

  • Esindus Eesti ühe suurima IT-ettevõtte suhtes toime pandud ulatusliku varavastase kuriteo menetlemisel, mis hõlmab nii teo toime pannud isikute kui ka nende tegevuse eest vastutavate mitmete juriidiliste isikute solidaarvastutust;
  • Kliendi kaitsmine omastamise ning usalduse kuritarvitamise kuriteokahtlustuses seoses juhatuse liikmena tehtud tehingutega;
  • Kannatanu esindamine kriminaalmenetlustes, mis toimuvad nii kuriteo toime pannud isiku kui ka tema teo eest vastutava riigi omandis oleva aktsiaseltsi ning viimase juhtorganite liikmete suhtes;
  • Eesti ühe suurima eksportija nõustamine ja esindamine tema suhtes toime pandud varavastaste süütegude menetlustes;
  • Mitmete klientide nõustamine ja kaitsmine liiklus- ja teistes süüteomenetlustes, sh menetluste lõpetamise saavutamine opurtuniteedi kaalutlusel.