ALTERNA aitab kaitsta klientide huve intellektuaalomandi erinevates valdkondades. Osutame õigusabi muuhulgas kaubamärkide, domeeninimede, disainilahenduste, autori- ja sellega kaasnevate õiguste, patentide, konfidentsiaalse teabe ning ka kõlvatu konkurentsiga seotud küsimuste lahendamisel.

Intellektuaalomandiga seotud küsimuste puhul on professionaalsest õigusabist kasu igas etapis: nii väljatöötamisel, kaitsmisel/registreerimisel, omandamisel kui ka võõrandamisel.

Meie advokaadid on välja töötanud ning koostanud kogu intellektuaalse omandiga seotud teenuste dokumentatsiooni pakette, litsentsi- ja frantsiisilepinguid,

samuti seisnud klientide õiguste eest töö- ja teenuselepingute väljatöötamisel ning konfidentsiaalsuskokkulepete ja sponsorlepingute sõlmimisel. Nõustame ja esindame kliente ka andmekaitse küsimustes.

Aastatel 2015 – 2018 on ALTERNA pälvinud intellektuaalse omandi ja andmete kaitse valdkond ka maailma suurima reitinguväljaande Legal500 tunnustuse. Legal500 on ALTERNA tiimi juhti, vandeadvokaat ja partner Annika Vait’i esile tõstnud tema kiirete ja informatiivsete vastuste ja toetava hoiaku tõttu, ning vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek’i kiideti alati oma klientidele aja leidmise eest.

ALTERNA nõustab oma kliente järgmistes intellektuaalomandi ning andmekaitse valdkondades:

 • kaubamärgid ja domeeninimed;
 • patendid ja disainilahendused;
 • autoriõigused ja nendega kaasnevad õigused;
 • ärisaladused, oskusteave ja kõlvatu konkurents;
 • intellektuaalse omandiga seotud lepingud (sh litsentsid, frantsiisid, konfidentsiaalsuskohustused).

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest:

 • IT-suurettevõtte nõustamine Eestis unikaalses projektis konfidentsiaalse teabe küsimustes;
 • Äripäev AS nõustamine innovatiivse koolituslahenduse väljatöötamisel autoriõiguste, esitajate õiguste, isikuandmete kaitse ning audiovisuaalse teosega seotud küsimuste lahendamisel;
 • Suurprojektidele keskendunud IT-ettevõtte kogu teenuste sisseostu, teenuste osutamise ning nendega seotud autoriõiguste ja konfidentsiaalse teabe õiguslike suhete struktuuri väljatöötamine ja kogu dokumentatsiooni paketi koostamine;
 • Kaupluseketi nõustamine frantsiisilepingu läbirääkimistel ja sõlmimisel uue UK riidebrändi Eestisse toomisel;
 • Eesti ühe tuntuma reklaamiagentuuri Zavod BBDO OÜ nõustamine autoriõiguste küsimustes;
 • Ravimitootja edukas nõustamine ja esindamine seoses ajalehes avaldatud ravimiartikliga;
 • Koolitusettevõtte Ere Koolitused OÜ nõustamine e-turunduse õiguslikes aspektides.