Majandus- ja juhtimistegevust puudutavad küsimused
Ärilepingute sõlmimine
Rahvusvahelistele turgudele minek
Ettevõtte nõustamine suhetes töötajatega

ALTERNA nõustab oma kliente kõigis majandus- ja juhtimistegevust puudutavates küsimustes, seda nii igapäevase äritegevuse käigus ettetulevates probleemides kui ka keerukate tehingute sõlmimisel. ALTERNA advokaadid osalevad ja viivad läbi ühingute organite koosolekuid ning nõustavad ühingute sisesuhete korraldamisel, aitavad vajalike ärilepingute sõlmimisel, rahvusvahelistele turgudele minekul õigusriskide kaardistamisel, läbirääkimistel erinevate klientide, tarnijate ja koostööpartneritega. Samuti ollakse ettevõttele nõustajaks suhetes töötajatega.

ALTERNA finants- ja ärinõustamise valdkondadel on kahekordselt nii rahvusvahelise hindamise väljaande IFRL1000 kui ka maailma suurima reitinguväljaande Legal500 tunnustused. ALTERNAt on iseloomustatud kui loomingulist ja väljapool raame mõtlevat bürood.

Valdkonna arengu eest hea seisvat ALTERNA partnerit Annika Vaiti on kirjeldatud kui haruldast pärli, kes näeb alati laiemat pilti ning oskab riske hinnata ja maandada. ALTERNA partner ja vandeadvokaat Siret on esile tõstetud tema praktiliste oskuste poolest.

ALTERNA mõistab, et kliendi jaoks efektiivne ja tulemuslik ärinõustamine eeldab konkreetse kliendi tegevussektori väga head tundmist. ALTERNA kogemus hõlmab koostööd erinevate sektorite ettevõtetega ning meil on märkimisväärne sektoriteadlikkus toiduainetööstuse, IT ettevõtete ning ehitus- ja kinnisvaravallas.

Pakume ärinõustamist kõigis seotud valdkondades, sealhulgas:

 • Äriühingute ja filiaalide asutamine;
 • Tehingud aktsiate ja varadega – M&A tehingud, auditid, läbirääkimised, lepingute koostamine;
 • Äriühingute (kontsernide) restruktureerimine (ühinemised, jagunemised) ning ühingute likvideerimine;
 • Äriühingute juhtimisega seotud küsimused, juhtorganite otsused ning koosolekute läbiviimine, juhatuse ja nõukogu liikmete lepingud ning juhtorganitega seotud vaidlused;
 • Aktsionäride õigused, aktsionäridevahelised lepingud ja vaidlused;
 • Ettevõtte äritegevusega seotud lepingute koostamine ning läbirääkimised (müügi-, tarne- ja hankelepingud, töövõtulepingud, frantsiisi- ja litsentsilepingud, üürilepingud);
 • Rahvusvahelise kaubandusega seotud küsimused (rahvusvahelised müügilepingud, kindlustuslepingud, rahvusvaheliste müügiriskide kaardistamine);
 • Nõustamine suhetes ettevõtte töötajatega (töölepingud, tööjõu rent ning välistööjõu värbamine, kollektiivsed töösuhted, kollektiivsed koondamised, loomingu kaitse, andmekaitse).

ALTERNA advokaadid on muuhulgas nõustanud järgmisi projekte:

 • Soome suurimaid ehitusettevõtjaid koondava ehitusettevõtjate liidu nõustamine seoses teenuste paketi piiriülese laienemisega;
 • Rahvusvahelise puiduekspordi kontserni igapäevane õigusnõustamine eelkõige äriõiguse ja lepinguõiguse valdkondades, samuti igapäevases äritegevuses tõusetuvate õigusküsimuste lahendamisel;
 • Õigusnõustamine seoses ühingute ühinemiste, ümberkujundamiste, jagunemiste ning kapitali muutmistega, muu hulgas üle 800 000 euro võrra kapitali suurendamise tehingus;
 • Edukas esindus Riigikohtus äriõiguslikus vaidluses Nõo Lihatööstus AS-iga, mis päädis Eesti väikeaktsionäride õigustes pretsedenti loova Riigikohtu lahendiga;
 • Eesti ühe suurima eksportija nõustamine nii igapäevases äritegevuses kui ka mahukates unikaalsetes projektides, sh üle 93 000 000-eurose projektiga seotud töövõtulepingute paketi läbirääkimistel ja sõlmimisel.