Hiljutises õigusblogipostituses kirjutab Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Siret Siilbek suulises vormis sõlmitud töövõtulepingu võlust ja valust.

Võlaõigusseadus ei näe ette töövõtulepingule konkreetset vorminõuet, mis tähendab, et seda võib sõlmida mistahes vormis, sh suuliselt. Seaduse kohaselt on leping sõlmitud siis, kui kokkulepe on saavutatud kõigis lepingu olulistes tingimustes. Peamiseks oluliseks tingimuseks, mille pooled peavad eraldi läbi rääkima ja ilma milleta ei saa lepingut sõlmituks lugeda, on lepingu objekt ehk konkreetsed tööd, mille tegemises kokku lepitakse.

Mis puudutab lepingu muid tingimusi nagu töö eest makstav tasu, töö valmimise tähtaeg ning töö kvaliteeditingimused, siis suuliste lepingute puhul võib juhtuda, et neid kokkuleppeid ei suudeta hilisemate vaidluste korral enam tõendada. Samas Siret selgitab, et sellisel juhul saab nii tasu, valmimise tähtaja kui ka kvaliteeditingimuste puhul tugineda seadusele.  

Seega ka suulise töövõtulepingu puhul on tegemist siduva kokkuleppega. Isegi juhul, kui pooltel ei ole vaidluse tekkimisel võimalik ette näidata kirjalikku lepingut, ei pruugi olukord siiski olla kummaltki poolelt vaadatuna lootusetu.

Loe lähemalt Sireti selgitusi suulises vormis sõlmitud töövõtulepingu kohta meie hea koostööpartneri Addenda kodulehelt: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-suulise-toolepingu-volu-ja-valu 

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole kontaktidel siret@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

Head lugemist!

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee