Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Siret Siilbek valiti Eesti Advokatuuri juhatuse 22.07.2014. a otsusega maksejõuetusõiguse komisjoni liikmeks. Tegemist on käesoleva aasta juulis Eesti Advokatuuri juhatuse poolt moodustatud komisjoniga, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine maksejõuetusõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. 

Siret on ka Justiitsministeeriumi juures tegutseva Maksejõuetusõiguse Ekspertnõukogu liige.

Siret vastutab advokaadibüroos ALTERNA vaidluste, sh maksejõuetusmenetluste ning kinnisvaraõiguse valdkondade eest. Ta tegeleb nii esindamise ja nõustamisega kohtu- ning kohtuvälistes vaidlustes, kui ka võlausaldajate, võlgnike ja pankrotihaldurite nõustamisega maksejõuetusmenetluste kestel.

Vaata täpsemalt Advokatuuri kodulehelt: Advokatuuris loodi maksejõuetusõiguse komisjon

Eeltooduga seoses saab Siretiga ühendust e-posti teel siret@alternalaw.ee või helistades +372 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA