Eesti Advokatuuri juhatus nimetas ALTERNA partneri Siret Siilbeki maksejõuetusõiguse ekspertnõukogu liikmeks.

Tegemist on justiitsministeeriumi juurde loodud nõukoguga, mille ülesandeks on asjaomaste õigusinstitutsioonide vahelise erialase diskussiooni edendamine. Nõukogu eesmärgiks on seadusloome, teooria ja õiguspraktika edasiarendamine, kooskõlastamine ja ühtlustamine.

Justiitsministeeriumi juurde moodustatud nõukogu koosneb valdkonna kõrgelt hinnatud spetsialistidest – näiteks kohtunikest nii Harju Maakohtust, Tartu Ringkonnakohtust kui Riigikohtust, samuti õigusteadlastest ning pankrotihalduritest. Maksejõuetusõiguse ekspertnõukogu tööd saab jälgida Justiitsministeeriumi kodulehe vahendusel.