ALTERNA partner Siret Siilbek tutvustas Ärilehes avaldatud artiklis Konkurentsiameti juurde loodavat maksejõuetuse teenistust.

Eesti pankrotimenetluste suurimaks probleemiks on pankrotimenetluste raugemise suur osakaal. Justiitsministeeriumis on valminud eelnõu, mis näeb ette selle probleemi lahendamiseks maksejõuetuse teenistuse loomise. Partner Siret Siilbek selgitab oma avaldatud artiklis, milliseks on kavandatud teenistuse pädevust ja tegevust.

Pankrotimenetlus raugeb, kui pankrotistunud ettevõttel ei ole piisavalt vahendeid isegi pankroti läbiviimiseks. Äriühing kustutatakse ilma pankrotimenetlust läbi viimata ning enamasti ei uuri keegi sügavuti ei maksejõuetuse põhjuseid ega ka võlgniku tehtud tehinguid.

Konkurentsiameti juurde loodav maksejõuetuse teenistus hakkab läbi viima pankrotimenetluste avalikku uurimist või konkreetsetes üksikküsimustes eriauditeid. Eelnõud hakkab arutama Riigikogu ja selle jõustumine on maksejõuetuse teenistuse osas planeeritud 01.01.2021. a.

Täpsem info artiklist: https://m.arileht.delfi.ee/article.php?id=89959999

Küsimustega saate pöörduda Sireti poole e-posti siret@alternalaw.ee või telefoni teel +372 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee