Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Annika Vait ning jurist Liis Orav selgitasid Eesti Raamatupidamis- ja Maksuinfoportaalile hiljutist Riigikohtu lahendit, mis puudutas töölepingu ülesütlemist töötaja võime vähenemise alusel. Annika ja Liisa ülevaade on kättesaadav aadressilt http://www.rmp.ee/toooigus/tls/riigikohus-selgitas-toolepingu-ulesutlemist-tootaja-toovoime-vahenemise-alusel-2016-10-31

ALTERNA juristid selgitasid muuhulgas eelduseid, mis peavad töötaja töövõime vähenemise alusel töölepingu lõpetamisel (ehk siis TLS § 88 lg 1 p 2 alusel lõpetamisel) olema täidetud, et töölepingu ülesütlemise avaldus oleks kehtiv Sellisteks eeldusteks loetakse järgmisi tingimusi:

  1. töötaja ei ole tulnud toime tööülesannete täitmisega,
  2. tööga toimetulematus on kestnud pikka aega, ja
  3. kui tööandjal oli teist tööd pakkuda, siis on töötajale pakutud teist tööd.

Lisaks selgitasid Annika ja Liisa, et seadus ei täpsusta, mida loetakse pikaks ajaks, mistõttu on Riigikohus leidnud, et seda hindab kohus konkreetse vaidluse asjaolusid arvestades. Näiteks antud vaidluses arvestasid kohtud, et töötaja täitis olulisi tööülesandeid planeerijana tootmisettevõttes, mistõttu on 2,5 kuud tööülesannete täitmisega toimetulematus piisavalt pikk aeg TLS § 88 lg 1 p 2 mõttes. 

Samuti juhtisid meie juristid tähelepanu järgmistele Riigikohtu poolt antud juhistele seoses kohustusega pakkuda töötajale teist tööd:

  1. pakutav töö ei pea olema varasema tööga samaväärne, vaid tegemist peab olema tööga, mida töötaja on võimeline tegema,
  2. teise töö pakkumist ei saa asendada konkursi korraldamisega (mh ka siis, kui töötaja saab konkursil osaleda),
  3.  teise töö pakkumine peab olema asjaolusid arvestades mõistlik,
  4. vaidluse korral peab tööandja tõendama, et tal ei olnud töötajale teist tööd pakkuda või teise töö pakkumine oleks põhjustanud talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid või ei oleks see asjaolusid arvestades mõistlik.

Artikli autorid rõhutavad, et äärmiselt oluline on Riigikohtu selgitusi meeles pidada ja neid arvestada, kuivõrd vastasel juhul võib kohus leida, et töölepingu ülesütlemisavaldus on tühine ning töötajal on õigus nõuda rahalist hüvitist.

 

Postitust on võimalik täispikkuses lugeda siit: http://www.rmp.ee/toooigus/tls/riigikohus-selgitas-toolepingu-ulesutlemist-tootaja-toovoime-vahenemise-alusel-2016-10-31

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole võttes ühendust e-kirja teel annika@alternalaw.ee või telefoni teel 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee