10.12.2021 tähistatakse rahvusvahelist inimõiguste päeva. Meie kolleegid Annika Vait ja Kristena Paalmäe andsid sel puhul omapoolse panuse Eesti Inimõiguste Keskuse aruandesse.

Aruandes avaldati Annika ja Kristena sulest peatükk „Piinamise, ebainimlikult või alandavalt kohtlemise ja karistamise keeld“.

Peatükk käsitleb 2020-2021. aastatel Eesti õigusmaastiku arengusuundi selles valdkonnas. Peatükis antakse ülevaade inimõiguste olukorrast kinnipidamisasutustes ja psühhiaatrilist abi osutavates asutustes. Käsitlemist leidis kohtupraktika kinnipeetavate õigustest, näiteks küsimused vanglas suitsetamise keelust, järjestikustest kartserikaristustest ja üksikvangistusest. Samuti käsitleti ka vahistatute õigusi, mh spordiga tegelemise võimalusi ning jalutamist ja värskes õhus viibimist.

Artikliga seotud küsimustega saab pöörduda e-maili teel Annika poole aadressil annika@alternalaw.ee või Kristena poole aadressil kristena@alternalaw.ee või helistades telefonil 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee

Artikliga saab tutvuda siin