Advokaadibüroo ALTERNA partner Siret Siilbek astub lektorina üles 09. oktoobril 2014 toimuval Addenda koolitusfirma koolitusel „Õiguskaitsevahendid ehituslepingutes“.

Sageli juhtub, et ehituse pea- või alltöövõtja on teinud töid ebakvaliteetselt või olulise viivitusega. Praktilisel koolitusel räägitakse, mida ja kuidas sellises situatsioonis ette võtta ning seda nii tellija kui töövõtja vaatevinklist. Samuti käsitletakse õiguskaitsevahendeid, mida saaks tellija rikkumiste korral kasutada töövõtja. 

Muuhulgas leiavad käsitlemist järgmised probleemsituatsioonid:

Töövõtja vastutus töö puuduste eest, sh
– Tellija õigus keelduda oma kohustuste täitmisest
– Töö parandamise ja uue töö tegemise nõue
– Töövõtja tasu vähendamine
– Tellijale tekkinud kahju hüvitamise nõue
– Viivise ja leppetrahvi nõudmine töövõtjalt
– Taganemine töövõtulepingust

Tellija vastutus oma kohustuste rikkumise eest, sh
– Töövõtja õigus keelduda töö tegemisest
– Tellija tasutavad viivised ja leppetrahvid
– Töövõtja taganemine töövõtulepingust tellija rikkumise tõttu

Koolitusel osalemine annab 6,4 TP (Eesti Ehitusinseneride Liidu inseneri täiendõppe punkti).

Koolitus toimub 09. oktoobril 2014 kell 10:00 – 17.15 Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn). Täiendavat teavet koolituse kohta saab koolituse kodulehelt või võttes ühendust Siretiga e-posti aadressil siret@alternalaw.ee või telefoni teel 526 3981.