Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek kirjutab oma hiljutises õigusblogipostituses ehitusjärelevalve pädevusest.

Riigikohus tegi 13.12.2018. a otsuse, milles täpsustas kohaliku omavalitsuse kohustusi ja õigusi ehitusjärelevalve teostamisel. Nimelt selgitas Riigikohus, et kohalikule omavalitsusele on pandud ülesanne teha riiklikku järelevalvet ehitiste ja ehitamise nõuetele vastavuse üle. Ehitusjärelevalve teostamisel peaks kohalik omavalitsus eristama ja arvesse võtma nii ohtu kui ka ohukahtlust. Esimene on olukord, kus on tuvastatud ehitise ohtlikkus, teine aga selline olukord, kus ehitis võib olla potentsiaalselt ohtlik ja ohukahtlus on kõrvaldamata. 

Konkreetses vaidluses tuvastas Riigikohus kohaliku omavalitsuse tegevusetuse õigusvastasuse seoses asjaoluga, et järelevalvemenetluse käigus ei kõrvaldanud kohalik omavalitsus ehitusobjekti naabrite esile toodud ohukahtlust. Naabrid olid esitanud asjatundja arvamuse, milles leiti, et naabermajaks ehitatav ehitis võib vajumisel kaasa tõmmata ka kaebajate elukohaks olevat hoonet, kuid KOV jättis selle ohukahtluse kõrvaldamata.

Riigikohus rõhutas ka, et võib esineda olukordi, kus järelevalvemenetluses on vajalik kohustada ehitusloa omanikku kõrvale kalduma ehitusprojektist. Ohu korral saab järelevalve korras teha ettekirjutuse ohu tõrjumiseks, sh saab kohustada kasutama konkreetset ehitustehnilist lahendust või siis konkreetse lahenduse kasutamisest hoiduda. Olukorras, kus ehitis võib osutuda ohtlikuks, ei ole põhjendatud õigustada ohtlikkuse kaasa toonud lahendusi sellega, et need on ette nähtud ka ehitusprojektis.

Sireti õigusblogipostitusega saab lähemalt tutvuda meie hea koostööpartneri Addenda kodulehel: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-ehitusjarelevalve-padevus

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole kontaktidel siret@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

Head lugemist!

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee