07.06.2023-08.06.2023 toimus advokaadibüroos ALTERNA töövarjuprogramm, mille raames oleme traditsiooniliselt tutvustanud noortele advokaadiametit ja- tööd. Seekord kaasasime programmi ka kohtutöö tutvustamise. Loodame, et meie programm aitab noortel leida just neid kõige enam kõnetavamad õigusvaldkonnad ja ka tuleviku karjäärisuunad.

Seekord said kahepäevase programmi jooksul konkursi kaudu töövarjulisteks valitud noored teada nii advokaadiks saamisest, advokaaditööst kui ka tutvuda Harju Maakohtus põhjalikult kohtutööga. Tänu meid kohtus vastu võtnud toredatele kolleegidele said noored juuratudengid kohtumajas nii põhjaliku ekskursiooni kui ka kuulsid täpsemalt nii tsiviil- kui ka kriminaalõiguse valdkonnas töötamise igapäevast.

Töövarjuprogrammi lõpetasime advokaadibüroos ühise pizza söömisega ning muljete jagamisega. Pole midagi öelda, ka seekord sai veenduda, et noorus ei ole hukas! Meil on ägedaid, tublisid ja ettevõtlike noori küll! Head töövarjulised, soovime Teile tugevat tuult tiibadesse, Teiega olid väga toredad päevad!

Suured-suured tänud veelkord ka Harju Maakohtu kolleegidele nii sõbraliku ja toreda vastuvõtu eest! Tuleb tunnistada, et lisaks nooretele oli ka meil endil põnev! Aitäh veelkord!

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee