ALTERNA partner Annika Vait kirjutas Postimehe majandusajakirja Otsustaja märtsi kuu väljaandes, kuidas tihtipeale jäetakse ühist äri alustades olulised võimalikud tulevikusituatsioonid läbi rääkimata,
kokku leppimata ning lepinguks vormistamata. Samas võivad ühise äri omanike omavahelised suhted tulevikus osutuda isegi laastavamaks kui kõik muud äririskid. Selliste olukordade ennetamiseks soovitab Annika sõlmida partneritel kirjalikud lepingud, milles muuhulgas lepitaks kokku vastastikused väljaostu õigused ja kohustused. Sellest on muuhulgas kasu tuleviku olukordades, kus omavahelised suhted niivõrd keerulised, et ühiselt jätkata ei ole enam mõistlik.

Annika selgitas, et väljaostu kokkulepete üheks eesmärgiks on omanikevaheliste nn ummikseisude ennetamine ja lahendamine. Vastavaid kokkuleppeid on sisult erinevaid, kuid nimetuselt on vaieldamatult üheks põnevamaks nn Vene rulett.  Nagu arvata võib, ei ole tegemist Vene ruletiga selle klassikalises mõttes, küll aga on sellel teatud õnne-või siis pigem kurbmängule omaseid tunnuseid. Milles ärikokkuleppelise Vene ruleti mängimine täpsemalt seisneb, saab lugeda siit: Mängige vene ruletti!