Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Annika Vait jagas väärtuslikku nõu ja selgitas, mida peab töövaidluskomisjonile esitatav avaldus sisaldama.

Praktikas ei ole harv juhus, kui töötajal või tööandjal tuleb oma õiguste kaitsmiseks pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni. Töövaidluskomisjoni pöördumisel näeb töövaidluse lahendamise seaduse § 26 lg 2 ette andmed, mis peaksid kindlasti töövaidluskomisjonile esitatavas avalduses sisalduma. Vältimaks võimalikke viivitusi ja takistusi avalduse menetlusse võtmisel, tasuks enne avalduse esitamist veenduda, et kõik vajalik sai kirja.

Avaldus peaks mh kindlasti sisaldama:

– Töövaidlusasja alluvus – ehk siis viide, millises piirkonnas tuleks vaidlus lahendada. Töövaidluskomisjonide tööpiirkonnad ja kontaktid on leitavad näiteks siit: http://www.ti.ee/est/toosuhted-toovaidlus/toovaidluste-lahendamine/toovaidluskomisjonide-kontaktid-ja-toopiirkonnad/;

– Avalduse esitaja ning vastaspoole andmed – sellisteks kohustuslikeks andmeteks on poolte nimed, isiku- või registrikoodid, elu- või asukohad ja sidevahendite andmed (nt telefoninumbrid, e-posti aadressid);

– Avalduse esitaja nõue, rahalise nõude puhul ka nõudesumma – ehk siis selgelt ja konkreetselt avaldada, mida nõutakse ja millises summas. Nõude suurust tuleb põhjendada ehk siis lahti kirjutada nõude kujunemine.

– Nõude aluseks olevad faktilised asjaolud, millega nõuet põhjendatakse – kirja panna konkreetsed faktid, mille alusel on nõue esitatud;

– Tõendid, mis kinnitavad nõude aluseks olevaid asjaolusid. Tõendite puhul on oluline, et iga tõendi puhul oleks konkreetselt viidatud, millist asjaolu vastava tõendiga tõendada soovitakse;

– Kas avalduse esitaja on nõus asja kirjaliku menetlemisega või soovib ta asja läbivaatamist istungil;

– Kui on olemas töövaidlusasja alluvuse kokkulepe (poolte kokkulepe selle kohta, milline töövaidluskomisjon töövaidluse lahendab), siis kinnitus sellise kokkuleppe kohta

Annika märgib, et Tööinspektsiooni kodulehel on olemas ka vastava avalduse vorm, mis on abiks avalduse esitamisel: http://www.ti.ee/est/toosuhted-toovaidlus/toovaidluste-lahendamine/avalduse-esitamine-toovaidluskomisjonile/.

Tutvu Annika juhistega ka meie hea koostööpartneri Addenda kodulehel: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kuidas-koostada-avaldust-toovaidluskomisjonile

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee