Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Annika Vait selgitab viimases õigusblogipostituses, et töötajal on koondamise korral õigus saada hüvitist nii tööandjalt kui ka teatud tingimustel töötuskindlustuse seaduse alusel riigilt.

Töötajal on õigus saada koondamise korral hüvitist tööandjalt ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS § 100) sõltumata töötaja tööstaaži pikkusest. Erandiks sellest on olukord, kui koondamise tõttu öeldakse ülesse tähtajaline tööleping. Hüvitist ei pea maksma, kui tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu (TLS § 100 lg 3).

Lisaks tööandja poolt maksmisele kuuluvale nn koondamise hüvitisele on töötajatel teatud tingimustel õigus ka nn riigipoolsele koondamise kindlustushüvitisele. Töötuskindlustuse seaduse       § 141 ja § 142 esimese lõike alusel makstakse koondamisel kindlustushüvitist töötajale, kelle töösuhe selle tööandja juures on kestnud:

– viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu ulatuses;

– üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Töötuskindlustuse seaduse alusel hüvitise taotlemiseks tuleb tööandjal esitada töötukassale avaldus viie kalendripäeva jooksul töösuhte lõppemisest arvates. Kui tööandja avaldust tähtaegselt ei esita, võib töötukassale vastava avalduse esitada ka töötaja ise või ametnik.

Tutvu täismahus blogipostitusega lähemalt meie hea koostööpartneri Addenda koduleheküljel: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-koondamisel-maksmisele-kuuluvad-nn-koondamise-huvitised

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

 

Head lugemist!

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee