Juba sel nädalal toimub tööandjate koolitus „Kuidas lõpetada töölepingut?“ 

16. mail 2013 toimub tööandjatele mõeldud koolitus, milles keskendutakse järgmistele küsimustele: millistel alustel on tööandjatel võimalik töölepingut lõpetada ja milline on töölepingu lõpetamise protseduur. 

Koolitusel selgitatakse, milliseid lepingu lõpetamise etteteatamise tähtaegu tuleb järgida, millises vormis lõpetamise avaldus esitada, milliseid nõudeid võivad töötajad esitada, kui lõpetamine on toimunud ebaseaduslikult jms. Koolitus on praktilise suunitlusega – osalejatele tutvustatakse toimivaid lahendusi ja asjakohaseid Riigikohtu lahendeid, samuti lahendatakse koos osalejatega ülesandeid elust enesest. 

Tegemist on ühepäevalise koolitusega. Lektoriks on advokaadibüroo ALTERNA partner, vandeadvokaat Annika Vait. Annika tegeleb igapäevaselt ärinõustamisega, sh tööandjate tööõiguslike küsimuste lahendamisega.

Koolituse korraldaja on koolitusettevõte Ere Koolitused. Koolituskava, ajaprogrammi ja registreerimise informatsiooniga saab täpsemalt tutvuda koolitusettevõtte kodulehel: Kuidas lõpetada töölepingut?