ALTERNA partnerid Siret Siilbek ning Helmeri Indela viisid läbi äriühingute juhatuse liikmetele, osanikele ja aktsionäridele suunatud koolituse. 5. märtsil toimunud koolitusel räägiti, millist käitumist oodatakse juhatuse liikmelt ning millistel juhtudel võib juhatuse liikme tegevusele järgneda tsiviil-, haldus- või karistusõiguslik vastutus.

Koolitusel anti juhiseid juhatuse liikme õiguste kaitseks, sealjuures ka olukorras, kus osaniku või aktsionäri huvid ei kattu juhatuse liikme omadega. Räägiti erinevatest vastutuse liikidest, sh millised on tsiviilõigusliku nõude eeldused, millal võib Maksu- ja Tolliamet teha juhatuse liikmele vastutusotsuse äriühingu maksuvõla tasumiseks. Samuti käsitleti karistusõiguslikke küsimusi: vastutust maksejõuetuse põhjustamise, usalduse kuritarvitamise ja omastamise eest. 

Ühepäevasel koolitusel olid lektoriteks ALTERNA partnerid Siret Siilbek ja Helmeri Indela. Siret tutvustas juhatuse liikme kohustusi ning tsiviil- ja maksuõiguslikku vastutust. Oma igapäevatöös tegutseb Siret peamiselt kohtuadvokaadina, kes nõustab ja esindab kliente muuhulgas kahju hüvitamise vaidlustes. Samuti on Siret esindanud kliente vaidlustes Maksu- ja Tolliametiga. Helmeri tutvustas juhatuse liikme karistusõigusliku vastutuse aluseid. Helmeri on vandeadvokaat, kes teostab muuhulgas kaitseid kriminaalmenetluses, eeskätt nn valgekraede süüdistustes. 

Koolituse korraldaja oli koolitusettevõte Ere Koolitused ning koolituse sisuga saad tutvuda koduleheküljel: Juhatuse liikme kohustused ja vastutused

Täname osavõtjaid!