ALTERNA partner Annika Vait vastas delfi.ee väljaande küsimusele „Kes vastutab Estonian Airi allakäigu eest? Milline roll on nõukogul?“

Annika selgitas väljaandele antud vastuses, et reeglina vastutavad tekitatud kahju eest need nõukogu liikmed, kes oma kohustuste rikkumisega ühingule kahju tekitasid, näiteks hääletasid kahju tekitanud otsuse poolt.

Vastutuse kohaldamine eeldab aga, et esineks nii konkreetse kohustuse rikkumise fakt, sellega tekitatud kahju, kui ka nende omavaheline põhjuslik seos, ehk kahju peab olema tekkinud kohustuse rikkumise tulemusena. Samuti tuleb silmas pidada, et nõukogu liige ei vastuta, kui tõendab, et on kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega. Seega kui mingi otsuse tegemise hetkel (strateegilise arenguplaani heakskiitmisel) on tõendatav, et otsus tehti kõiki aspekte mõistlikult kaaludes ning hoolikalt, siis on vastutuse rakendamine keeruline. Samas kui alternatiive üldse ei kaalutud, või oli näiteks tegemist puudulikel andmetel põhineva otsustamisega, siis võib vastutusküsimus tõusetuda.  

Annika rõhutas samas, et mitte iga otsus, mis ei teeni kasumit, ei tähenda automaatselt ühingule kahju tekitamist. Ja automaatselt ei tähenda ka kahju kaasa toonud otsus alati vastutuse kohaldamise alust. Tuleb arvestada nii üldisema võimaliku positiivse mõju kui ka kõigi muude asjaoludega, mh juhtorganite liikmete jaoks ettenägematute asjaoludega. Lisaks tuleb rõhutada, et alati tuleb arvestada konkreetse otsuse tegemise ajahetke, milles tegutsedes otsus vastu võeti, mitte tulevikusündmuseid.

Annika poolt antud vastus ja kommentaar avaldati 5.jaanuaril 2013 delfi.ee lehel.
Täpsemalt saab lugeda siit: Kes vastutab Estonian Airi allakäigu eest? Milline roll on nõukogul?