Esiteks tervitame oma uut kolleegi, jurist Triin Tiislerit! Triin tuli meile tööle Välisministeeriumist rahvusvahelise õiguse büroost, kus ta töötas juristina. Enne seda töötas ta pikka aega Harju Maakohtus kriminaalõiguse valdkonna kohtujuristi ja konsultandina. Välisministeeriumis oli Triinu põhiliseks ülesandeks Euroopa Inimõiguste Kohtust ja erinevatest ÜRO komiteedest saabunud Eesti riigi vastu esitatud kaebustele vastuste ettevalmistamine. Lisaks koostas Triin kohtupraktika analüüse ja ülevaateid ning andis õiguslikke arvamusi õigusaktide eelnõude kohta. Triinul on ka mitmetes rahvusvahelistes töögruppides osalemise kogemus. Triinust saab tugeva spetsialistina ALTERNA advokaatidele väärt abiline eelkõige kriminaalõiguse ning võla-, töö- ja äriõiguse valdkondades. Triin, tere tulemast Sulle veelkord!

 

                                                                                                                                                     

Teiseks on meil hea meel soovida ALTERNA partnerile ja vandeadvokaadile Annika Vaitile edu jätkamaks Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liikmena. Nimetatud komisjoni ülesandeks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine äriõiguse valdkonna õigusloome või -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes ning senini on äriõiguse komisjon seda võimalust aktiivselt ka kasutanud. Kuivõrd ühinguõiguse revisjon on pooleli, on äriõiguses tulemas äärmiselt huvitavad ajad. Ootame huviga uusi põnevaid õiguslikke diskussioone ja revisjoni lõpp-lahendust. Eesti Advokatuuri komisjonide kohta saab täpsemalt lugeda advokatuuri veebilehelt https://advokatuur.ee/est/advokatuur/komisjonid.

 

Kolmandaks jätkame koostöös koolitusettevõttega Addenda õigusblogi uudiste avaldamist. Meie büroo partnerid ja vandeadvokaadid Annika Vait ja Siret Siilbek jätkavad igakuiste õigusalaste uudisnuppude kirjutamist nii tööõiguse kui ka ehituse-ja kinnisvaraõiguse valdkondades. Uudisnupud leiate nii meie veebilehelt www.alternalaw.ee uudiste alt kui ka meie hea koostööpartneri Addenda veebilehelt www.addenda.ee/blogi.

 

Meie viimane tööõiguse alane uudisnupp räägib töötajate ajutistest haiguspäevade hüvitamise korrast. Uudist saab lugeda siit: http://alternalaw.ee/est/firmast#uudised ja https://addenda.ee/haiguspaevade-huvitamise-kord. Ehitusõiguse huvilised saavad lugeda Ehituse töövõtulepingute üldtingimuste (ETÜ 2013) regulatsiooni kohta, mis käsitleb tellijapoolse maksekohustust. Täpsemalt saab lugeda siit:  https://www.addenda.ee/et-2013-tellija-maksekohustus.

 

Neljandaks jätkame ka koolituste ja seminaridega korraldamisega. Eelmisel nädalal oli meil võlgade sissenõudmise veebiseminar, järgmisena on tulemas ehitusõiguse seminar. 9.02.2021 kell 11.00–14.30 toimub veebiseminar ”Vastutus ehitusobjektil.”  Koolitusel osalemine annab 3,6 inseneri täiendõppe punkti. Täpsema info koolituse kohta leiab: https://www.addenda.ee/vastutus-ehitusobjektil-09-02-21

 

Kõige suurema hea meelega jätkame aga oma igapäevase klientide õigusnõustamise ja esindamise tööga. Hindame igapäevaselt oma uskumatult tublit kollektiivi ning häid kliente ja koostööpartnereid. Alanud aasta tuleb kindlasti huvitav, loodetavasti ka edukas ja selliselt, et püsime kõik terved!

 

Hoiame ennast ja üksteist ning püsime terved!

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee

Te