Legal500, mis on maailma üks suurimaid ja tuntumaid rahvusvahelisi advokaadibüroode hindamise väljaandeid, tunnustas kõrgelt ka sel aastal nii meie advokaadibürood kui meie advokaate.

Advokaadibüroo ALTERNA ning meie büroo partnerid said rahvusvahelise tunnustuse kõigis neljas meie põhilises nõustamise valdkonnas:

  • Ärinõustamine ja M&A
  • Kohtuvaidlused
  • Intellektuaalomandiõigus, infotehnoloogia ja telekommunikatsioon
  • Tööõigus

Rahvusvahelise hindamisväljaande kohaselt on ALTERNA professionaalseid ja kõrge kvaliteediga õigusteenuseid pakkuv advokaadibüroo. Büroo peamiste tugevustena on välja toodud klientidele orienteeritus, individuaalne lähenemine ning paindlikkus, mis võimaldab kõiki vajalikke õigusteenuseid tellida ühest kohast. Märkimisväärseks peeti ka meeskonna kirjalikku väljendusoskust – koostatud õigusdokumendid on selged ja hästi põhjendatud.

Lisaks tunnustas rahvusvaheline hindamise väljaanne Legal500 eraldi ka meie büroos töötavaid advokaate.

Büroo partner ja vandeadvokaat Siret Siilbek pälvis “Recommended Lawyer” tiitli oma põhilises nõustamise valdkonnas – kohtuvaidluste valdkonnas. Sireti puhul toodi välja, et tema erialane pädevus ja kogemus kohtuvaidluste valdkonnas, sh keeruliste õigusküsimuste lahendamisel, on märkimisväärsed. Samuti toodi esile, et ta suudab kiirelt kohaneda uute teemadega ning tema võimet töötada mitmekeelses ja erineva kultuurilise taustaga keskkonnas hinnati suurepäraseks.

Meie büroo partnerit ja vandeadvokaati Annika Vaiti tunnustati ärinõustamise ja M&A valdkonnas „Leading Individual“ tiitliga, hinnates teda Eesti üheks juhtivaks ärinõustamise ja tehingute eksperdiks. Annikat kirjeldati kui laialdaste erialaste teadmistega usaldusväärset advokaati, kes annab kliendi küsimustele lihtsasti mõistetavad vastused. Lisaks tõsteti esile Annika suhtlemis- ja läbirääkimisoskuseid. Täiendavalt pälvis Annika ka “Recommended Lawyer” tiitli nii tööõiguse kui ka IP, IT ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Siiras tänu meie klientidele, koostööpartneritele ning kolleegidele niivõrd positiivse tagasiside eest! Hindame saadud tunnustusi väga ja täname oma meeskonda ühise pingutuse ja suure panuse eest! Jätkame samas vaimus!

Head lugemist!
Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee

Rohkem teavet leiab Legal500 kodulehelt