Juridica viimases numbris avaldati Advokaadibüroo ALTERNA jurist Kristena Paalmäe artikkel „Andmete ülekandmise õigus isikuandmete kaitse üldmääruses“.

Üldmääruse artiklis 20 sätestatud õigus andmete ülekandmiseks annab andmesubjektile õiguse saada vastutavalt töötlejalt koopia isikuandmetest, mida vastutav töötleja tema kohta hoiab, kanda andmed ise teise vastutava töötleja juurde üle või nõuda vastutavalt töötlejalt andmete otse ülekandmist teise vastutava töötleja juurde, kui see on tehniliselt teostatav.

Tegemist on täiesti uudse andmesubjekti õigusega, mida varasem direktiiv 95/46/EÜ andmesubjektile ette ei näinud. Seetõttu on oluline teada, millised on andmete ülekandmise õigusega kaasnevad õigused ja kohustused nii andmesubjektile kui ka vastutavale töötlejale.

Kristena artiklist leiabki vastused põhilistele andmete ülekandmise õigusega seonduvatele küsimustele: millised on andmete ülekandmise eeldused, milliseid kohustusi peavad vastutavad töötlejad täitma andmete ülekandmise õigusega seoses ja millal on vastutaval töötlejal õigus keelduda andmesubjekti esitatud andmete ülekandmise taotluse täitmisest.

Täismahus artiklit saab lugeda siit: https://juridica.ee/article.php?uri=2019_10_andmete_lekandmise_igus_isikuandmete_kaitse_ldm_ruses

Head lugemist!

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee