Advokaadibüroo ALTERNA OÜ vandeadvokaadid Annika Vait ja Epp Lumiste kirjutasid Raamatupidamisuudistes ja Äripäeva infolehes PALK hiljutisest Riigikohtu lahendist, mis võimaldab juhatuse liikmetel end taas töötuna arvele võtta ning töötuskindlustushüvitist saada.

Riigikohus tunnistas 11. mail 2017 põhiseadusevastaseks tööturuteenuste ja –toetuste seaduse (TTTS) § 6 lg 5 p 4. Riigikohtu otsusega saavad töise sissetuleku kaotanud juhatuse liikmed, kes vastavad muus osas nõuetele, end taas töötuna arvele võtta ning omavad õigust töötuskindlustushüvitisele.

2014. aastal viidatud seaduses jõustunud säte ei võimaldanud juhatuse liiget töötuna arvele võtta isegi mitte siis, kui isik samal ajal juhatuse liikmeks olemisega sai algselt töist sissetulekut ning hiljem selle sissetuleku kaotas. Seaduseandja põhjendas muudatust sellega, et juhatuse liikmeks olemine on võrdsustatud käsunduslepingu alusel töötamisega, mis tähendab, et juhatuse liikmed ei ole tööta. Aspekti, kas juhatuse liige selle töö eest ka tasu sai või mitte, ei peetud seadusandja poolt oluliseks.

Autorite sõnul juhtis õiguskantsler probleemile tähelepanu juba 2015. aasta detsembris, kuid Riigikogus jäeti nimetatud seadusemuudatus arutamata ja 2016. aastal pöördus õiguskantsler Riigikohtu poole, et TTTS § 6 lg 5 p 4 kehtetuks tunnistada.

11. mail 2017. aastal nõustus Riigikohus õiguskantsleriga, et nimetatud punkt on põhiseaduse vastane ning leidis, et töise sissetuleku kaotanud juhatuse liikmed peavad saama ennast töötuna arvele võtta ning omavad õigust saada töötuskindlustushüvitist.

Riigikohtu peamistest kaalutlustest TTTS § 6 lg 5 p 4 põhiseaduse vastaseks hindamisel saad lugeda pikemalt järgmistest Annika ja Eppu artiklitest:

Ajakiri Raamatupidamisuudised nr. 4

ja Äripäeva infolehes PALK

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee ja Eppu poole kontaktidel epp@alternalaw.ee  või helistades numbril 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee