Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Annika Vait kirjutas koos kaasautorist juristi Liisa Orav’aga septembrikuu õigusblogipostituses võimalikest töölepinguseaduse muudatustest. 

Nimelt planeerib Sotsiaalministeerium lihtsustada alaealiste töösuhete regulatsiooni, kuivõrd ministeeriumi hinnangul on kehtiva töölepingu seaduse (TLS) alusel alaealise tööle võtmine ebamõistlikult koormav, mistõttu ettevõtjad ei soovi alaealisi tööle võtta. 

Annika ja Liisa tõid artiklis välja olulisemad alaealisi puudutavad planeeritavad muudatused. Näiteks muutuks alaealiste tööaeg paindlikumaks, kuivõrd hakatakse eristama alaealiste töötamist kooliajal ning vaheajal. Selle kohaselt võimaldatakse alaealistele koolivaheajal mõnevõrra pikemat tööaega. Samuti plaanitakse vähendada alaealiste minimaalset igapäevast puhkeaega ning alaealiste pikem põhipuhkus (35-kalendripäeva aastas) plaanitakse ära kaotada. Sellisel juhul hakkaks kehtima tavapärane 28-kalendripäevane puhkus. Kui praegu tuleb Tööinspektsioonilt saada alaealise tööle võtmiseks luba ka 13-14.a alaealiste puhul, siis muudatuse kohaselt jääks see nõue kehtima vaid 7-12.a alaealiste palkamisele.

Seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus näeb ette teisigi muudatusi, millega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis aadressil: http://eelnoud.valitsus.ee/main#5WSbgfmn. Mitmed huvigrupid on juba esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed arvamused ja ettepanekud võimalike muutuste kohta.

Annika ja Liisa avaldasid lootust, et lisaks muudele täiendavatele ettepanekutele avaldatakse alaealisi puudutavad planeeritud muudatuste osas aktiivselt arvamust, eesmärgiga tekitada muudatuste osas konstruktiivne arutelu ning kaalutlemaks kõik olulisemad muudatused enne nende kehtestamist põhjalikult läbi.
 

Blogipostitust on võimalik lugeda siit: http://addenda.ee/voimalikest-toolepingu-seaduse-muudatustest.  

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee  või 680 6850 või Liisa poole kontaktidel liisa@alternalaw.ee või 680 6850.

 

 

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee