Äripäev tõstatas küsimuse, kas EMT nõutavad leppetrahvid on õiguspärased ning õiglased. Nimelt on EMT-ga sõlmitud iPhone’i paketi ennetähtaegse lõpetamise tasu 900 eurot – sõltumata sellest, kas leping soovitakse lõpetada 1 kuu või 23 kuud pärast lepingu sõlmimist. Antud küsimust kommenteeris Äripäeva 31.01.2013 artiklis ALTERNA partner Siret Siilbek. 

Siret märkis Äripäevale antud kommentaaris, et juhul, kui trahv on kliendiga eraldi läbi räägitud ja lepingutingimustes fikseeritud, võib selline trahv kõiki asjaolusid arvestades olla ebamõistlikult suur ning klient võiks kaaluda kohtult trahvi vähendamise taotlemist. Kui tingimust eraldi läbi ei räägitud, võib aga tugineda koguni ebamõistlikult suurt leppetrahvi sätestava tüüptingimuse tühisusele. Seejuures on eraklientidele abiks Tarbijakaitseamet, mis aga äriklientide huvide eest ei seisa. Viimased peavad vajadusel oma õiguste kaitseks pöörduma kohtusse.

Kogu artiklit  saab lugeda siit: Eraisikul paketi trahvi vastu lihtsam vaielda