Euroopa õigusturgu kajastav ajakiri ja veebiväljaanne CEE Legal Matters kajastas Eestit puudutavas lühikokkuvõttes populaarset e-residentsuse teemat. Teema ülevaade “E-residency – a drive for foreign investments, if done right” avaldati koos ALTERNA partneri ja vandeadvokaat Annika Vaiti kommentaaridega.

Annika avaldas CEE Legal Matters väljaandele, et e-residentsus ei ole Eestis enam uus teema, kuid see on seekord esile kerkinud seoses planeeritavate muudatustega Eesti seadusandluses. Viimastega võivad kaasneda erinevad juriidilised probleemid. Näiteks olukordades, kus ühing asutatakse küll Eestis, kuid äritegevuse juhtimine toimub mõnes teises riigis, võib olla ebaselge, millise riigi õigus sellise ühinguga seotud vaidlustele kohaldub või kas makse tuleb maksta Eestile või mõnele teisele riigile või isegi mõlemale riigile.

Annika sõnul on e-residentsuse algatuse eesmärgiks Eestisse tehtavate investeeringute suurendamine, kuid see plaan ei tundu tema arvates päris lõpuni läbi mõeldud. Kui meil on äriühingud, mis on registreeritud Eestis, kuid tegelikult siin ei tegutse, on ebaselge, millises mahus see tegelikult Eestisse investeeringuid võib tuua. Sellegipoolest leiab Annika, et tänapäeval on e-residendi digitaalse isikutunnistuse kasutamise võimaldamine Eestis kindlasti ettevõtlus-sõbralik aspekt.

Artiklit saab lugeda siit: http://ceelegalmatters.com/index.php/analysis/113-the-frame/4473-the-buzz-december-february.

Teemaga seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole e-posti teel annika@alternalaw.ee või helistades +372 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee