Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Annika Vait koostöös vandeadvokaat Epp Lumistega koostasid CEE Legal Matters inglise keelsele väljaandele ülevaate ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse võimalustest kui ka kitsaskohtadest.

Nimetatud seadus võimaldab füüsilistel isikutel eraldi konto avaldamise kaudu lihtsustatult arvestada ja tasuda teenitud tulult makse. Vastava võimaluse kasutamisel tehakse vastavale kontole laekunud summadest maksude arvestused ja ülekanded automaatselt. Inimene ise sellele arveldusarvele tulevate laekumiste osas eraldi midagi deklareerima ega maksude ülekandeid tegema ei pea.

Ettevõtlustulu maksustamise konto ja süsteemi puhul on kindlasti tegemist innovaatilise automaatse maksuarvestamise süsteemiga, kuid seaduse põhjalikumal analüüsimisel ilmnevad siiski mitmed olulised kitsaskohad, mida ei pruugita märgata või teada.  

Ülevaates kajastavad Annika ja Epp ettevõtlustulu maksustamise süsteemi nn kasutajasõbralikkust, kuid toovad esile ka mitmed sisulised kitsaskohad. Kuigi ühtepidi muutub maksustamise protsess küll lihtsamaks ja automaatseks, siis samas enamusele ei ole eeldatavasti vastava süsteemi kasutamisele võtmine majanduslikult kasulik. Hinnanguliselt peaks selle uue variandi kasuks otsustamine kasu tooma ainult ca 1200 isikule. 

Artikli autorid soovitavad isikutel enne ettevõtlustulu konto avamist põhjalikult kaaluda nii kaasnevaid positiivseid kui ka negatiivseid tagajärgi. Täiendavalt väärib märkimist ka asjaolu, et kuigi seadus jõustus juba 01.01.2018. a, ei ole uue süsteemi kasutamisele võtmiseks veel tehniliste lahenduste väljatöötamisega valmis jõutud. Eeldatavasti jõutakse sinnamaani aasta teises pooles.  

Täispika ülevaatega saab tutvuda siin: http://ceelegalmatters.com/estonia/7926-simplified-entrepreneurial-income-taxation-act-creates-a-new-and-innovative-taxation-option-in-estonia

Artikliga seotud küsimustega saab pöörduda e-maili teel Eppu poole aadressil epp@alternalaw.ee või Annika poole aadressil annika@alternalaw.ee või helistades telefonil 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee