Vandeadvokaat Siret Siilbek kirjutas õigusblogipostituses tellija juhiste ja lepingu mahu seoses.

Sireti sõnul andis Riigikohus eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt.

Riigikohus rõhutas, et ainuüksi sellest, et töö oleks pidanud sisalduma algses hinnapakkumises või see oli ehituslikult vajalik, ei saa järeldada, et see oli kokkulepitud hinnaga hõlmatud. Juhul, kui töövõtulepingu pooled vaidlevad selle üle, kas teatud tööd objektil on lepingu mahus või need peaksid olema lisatööd, tuleb eelkõige vaadata seda, millisel põhjusel vaidlusaluseid töid üldse teha tuleb.

Põhimõtteliselt on kohus leidnud, et üldjuhul tuleb töövõtjal arvestada ka olemuslikult vajalike, kuid lepingus konkreetselt välja toomata tööde tegemise vajadusega. Kui töövõtja lepingu sõlmimisel kõiki töid ette näha ei suuda ning see tuleneb tellija ebeõigetest või ebatäpsetest andmetest (eelkõige puudulik projekt või puudulikud eeltööd), on tegemist lisatöödega. Olukorras, kus töövõtja põhjendatult tellija esitatud andmeid usaldab ja koostab hinnapakkumise nendest lähtudes, ei saa hiljem juurde tellitavad tööd lepingu esialgsesse mahtu kuuluda.

Kuigi töövõtja kõrget hoolsuskohustust rõhutatakse jätkuvalt, tuleb vaidluse korral selgeks teha, kas projekti või eeltööde puudulikkus on töövõtjale lepingu sõlmimisel äratuntav või vähemalt oleks pidanud tal teada olevate andmete pinnalt nende õigsuses kahtlus tekkima. Kui töövõtja andmete ebaõigsusest teada ei saanudki, on hiljem lisaks tehtavad tööd käsitlevatud juba lisatööna ning peaksid olema täiendavalt tasustatud.

Õigusblogipostitust saab lugeda  Addenda kodulehelt: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-tellija-juhiste-ja-lepingu-mahu-seosest

Postitustega seotud küsimustega saab pöörduda Sireti poole kontaktidel siret@alternalaw.ee või helistades numbril 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee