Meie Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat Annika Vait ja advokaat Kristena Paalmäe kirjutasid hiljuti töölepingueelsetest läbirääkimiste pidamisest.

Nimelt, praktikas tuleb tihti ette olukordi, kus tööle kandideerimisel soovib tööandja enne töölepingu sõlmimist kontrollida tööle soovija tööoskusi ning tööle sobivust.

Riigikohus selgitas hiljutises lahendis, et kui tööle soovija on asunud lepingueelsete läbirääkimiste ajal täitma iseseisvalt ülesandeid, mida tavapäraselt tehakse töösuhte ajal, tuleb eeldada, et läbirääkimised on lõppenud – et pooled on sõlminud töölepingu.

Lepingueelsete läbirääkimiste raames võib tööandja kontrollida ka töölesoovija tööoskusi praktiliste katsete või testide kaudu, kuid seda üksnes lühiajaliselt.

Loe rohkem Addenda kodulehelt: https://addenda.ee/riigikohtu-lahend-toolepingueelsete-labiraakimiste-pidamisest 

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee