Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Annika Vait tutvustas RMP portaalis alates 2018. aasta jaanuarist kehtima hakanud uut seadust: töövaidluse lahendamise seadust (TVLS).

Annika sõnul kohaldatakse nüüd töövaidluskomisjonis (TVK-s) erinevalt eelmisest seadusest peetavale menetlusele oluliselt rohkem tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatut ehk siis on mitmetes aspektides üle võetud kohtuliku tsiviilvaidluse lahendamise reegleid ja põhimõtteid.

Annika toob välja ühe sellise uue asjana TVK menetlusse üle võetud täitedokumendina täidetava kompromissi sõlmimise võimaluse. Tulenevalt TVLS §-st 51 saavad vaidlevad pooled kuni otsuse jõustumiseni lõpetada TVK-s oleva vaidluse kompromissiga ehk siis pooltevahelise kokkuleppega. TVK määrus, millega selline kokkulepe kinnitatakse, on seaduse kohaselt täitedokumendiks. See tähendab, et kui pool ei peaks kokkulepitut vabatahtlikult täitma, saab vastava määruse alusel algatada täitemenetluse ehk siis pöörduda kohtutäituri poole, et täitur võlgnetava nn sundkorras sisse nõuaks.

Pikemalt on võimalik lugeda siit: http://www.rmp.ee/toooigus/tls/kompromissi-solmimise-voimalus-toovaidluse-lahendamise-seaduses-2018-03-20

kui ka meie hea koostööpartneri Addenda kodulehelt https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kompromissi-solmimise-voimalus-toovaidluse-lahendamise-seaduses

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee

või helistades numbril 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee